Amdanom Ni
Gwynedd Greadigol

Beth yw Gwynedd Greadigol?

Sefydlwyd Gwynedd Greadigol i hyrwyddo’r celfyddydau a’r diwylliant Cymraeg yng Ngwynedd.
Cymdeithas o wirfoddolwyr sy’n gyfrifol am gyflawni gwaith Amdanom. Mae’r aelodau’n cynnwys pobl sy’n gweithio ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd, gweithwyr proffesiynol a chyfranwyr amatur. Ceir cynrychiolaeth o amrywiol feysydd; megis celf, cerdd, drama, dawns ayb.

Sut mae’r Fforwm yn gweithredu?

Mae’r Fforwm yn gyfrifol am :

•

drefnu gweithgareddau rhwydweithio a marchnata ar gyfer ymarferwyr celfyddydol. Mae’r Fforwm eisoes wedi trefnu amrywiol wyliau celfyddydol ac yn cydweithio’n glos â’r Helfa Gelf (www.helfagelf.co.uk) flynyddol.

•

gynnal Fforymau Agored, i drafod anghenion y sector gelfyddydol yng Ngwynedd,

•

rannu gwybodaeth drwy am gyfleoedd a digwyddiadau celfyddydol arbennig,

•

gynnal safle we www.gwyneddgreadigol.com a sicrhau presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol

•

weithredu fel dolen gyswllt rhwng artistiaid unigol a mudiadau/cyrff celfyddydol,

•

sbarduno gwaith prosiect.
Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share