Archif Newyddion
Gwynedd Greadigol

Briff a Hysbyseb Ymarferwyr Creadigol - Ysgolion Crud y Werin & Abererch

Cronfa Prosiect Celfyddydau & Addysg Edau

Galwad agored - Arddangosfa Celf Agored 2018

Cyfle - Celf Cyhoeddus Castell Fflint

Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Gwynedd a Wrecsam

Artistiaid yn Eisiau: i Weithio gyda Tîm Gyda’n Gilydd

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol y Berwyn, Y Bala

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Morfa Nefyn

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Gynradd Llanaelhaearn

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Cybi

Galwad am x2 Ymarferydd Creadigol: Ysgol Dyffryn Dulas Corris

Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Prosiect Ysgol Gynradd Bodedern

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol - Galwad am Ymarferwyr Creadigol- Prosiect Ysgol Y Traeth

Comisiwn Artistiaid - Dilyn Olion Traed Arwyr - Taith Gelf Conwy

GALWAD AGORED Gwyl Cymru-Tsieina 2018: Comisiynau Celf Ddigidol

Ymchwil a Datblygu - Wrth Fy Nagrau I

SWYDD: Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Helfa Gelf 2017

Galw am: ymarferwyr I arwain project celfeddydau gyda Ysgol Bodedern

Oes gennych chi 5 munud? Cymerwch ran yn ein holiadur i'n helpu i wella ein gwefan

Dangos a Dweud

Criw Celf Gogledd Cymru - Galwad Agored i Artistiaid

Cam 1 : Prosiect Cymunedol yn arwain at greu celf sy’n ymgysylltu gyda hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor

Cymunedau Crefftus

A Oes Heddwch? Cynllun creadigol i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Galw am berfformwyr ar gyfer PARADE – Dawns I Bawb

Taclo Unigrwydd Drwy’r Celfyddydau

TOCYNNAU AR WERTH I RAWFFEST GŴYLGRAI 17 TAN 20 AWST 2017

Prosiect Ysgolion Creadigol Clwstwr Garndolbenmaen Bl 2

Galwad am Ymarferwyr Creadigol - Ysgol Gwaun Gynfi

Gogledd Creadigol

Interniaethau Creadigol 2017

Swydd: Cyfarwyddwr Rhaglen Criw Celf Gwynedd a Môn

Amgueddfa Cymru’n chwilio am ddylunydd neu grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Swydd: Cynorthwywr Marchnata Pontio

Briff Artist ar gyfer gweithdai celf yn ystod 2017/18

Galwad Agored i Artistiaid/Ymarferwyr – Ysgol Aberconwy

Platfform || Pontio - Galw am Geisiadau

Yn galw holl bartneriaethau busnes / celfyddydol

Gwobr Celfyddydau Cymreig bob dwy flynedd

Briff Artist ar gyfer gweithdai celf yn ystod 2017/18 gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol 2017 Ynys Môn a lleoliadau eraill ar draws Cymru

Galwad am Wirfoddolwyr ar gyfer Mae Gen i Go

SWYDD - Cydlynydd Ymgysylltu "Mannau Coll"

Chwilio am Gynigion ar Gyfer Cyfres o Gomisiynau Blynyddol Newydd

BRÎFF I YMGEISWYR: CYFLE ARTIST PRESWYL

BRÎFF I YMGEISWYR: CYFLE ARTIST PRESWYL YNG NGWYNEDD

Cysawd Eryri - galw ar artistiaid

ARDDANGOSFA AGORED 2017 OPEN EXHIBITION – GALERI CAERNARFON

Mae gan pawb Stori i’w Dweud: Hyfforddiant Profiad Stori Bywyd 5 niwrnod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Coron yr Eisteddfod - Galwad Am Ddatgan Diddordeb

Archebwch stondin yng Ngwledd Conwy Fest

Gwnewch gais ar gyfer Helfa Gelf 2017

Mapio Celfyddydau ac Iechyd Cymru: arolwg

Swyddi Haf i bobl ifanc (Gwynedd + Mon)

MENTOR ARLOESEDD CREADIGOL

BRIFF PROSIECT CELF RAS: Pelydrau Cosmig

SWYDD Cyfarwyddwr Artistig (ail hysbyseb)

Galw am Artistiaid - STAMP:Castell02, Caernarfon

Galwad Agored - Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Prosiect cerddoriaeth yn pontio'r cenedlaethau wrth i blant bach a phobl hŷn uno i berfformio

Galw am Artistiaid - STAMP:Castell02, Caernarfon

Llenyddiaeth mewn Iechyd a Lles yng Ngwynedd.

Swydd Cyfarwyddwr Artistig: Galeri, Caernarfon

Seminar Celfyddydau Cyfranogol 10/02/2017

Galw am Artist Tecstilau ar gyfer prosiect yn Venue Cymru

ZEITGIST GWAITH SY'N CYFLEU YSBRYD EIN HOES

Cystadlaeaeth i ysgrifennwyr dros 50 oed

Dyddiad Cau CultureStep

Galw am: Asiantau Creadigol i Cyngor Celfyddydau Cymru

Seminar CELFYDDYDAU CYFRANOGOL

CYSTADLEUAETH CELF Dr Huw Bevan Jones

CHWILIO AM GÔR COLL YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL

Cyfle: Rheolwr Creadigol Stamp Castell02, STAMP Caernarfon

CONNECT / EXCHANGE

Cerfluniau Gwobrau C&B Cymru 2017

Recordiau Pesda Roc

Gwrs Mesur Gwerth Cymdeithasol Y Celfyddydau

Cyfleoedd Tendro GŵylGrai

Galw am Hyrwyddwyr Celfyddydau, Cerddoriaeth a Drama!

Y Lle Celf 2017

YN EISIAU: Ymchwilwyr hanesyddol ac artistig

Curadur Digidol Cyfryngau a Chynnwys

Gweithdy creadigol i ymarferwyr

Gweithdai Cynganeddu am ddim i Ysgolion Uwchradd Eryri

Comisiynau a chyfleoedd teithio ar gyfer gwaith awyr agored newydd yn 2017

Ymarferwyr Creadigol ar gyfer Prosiect Ysgol Gynradd Dolbadarn

Galwad am Ymarferwyr Creadigol, Ysgol Crud y Werin

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Gwaun Gyfni

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Ffridd y Llyn

Galwad am Ymarferwyr Creadigol Ysgol Beuno Sant Bala

Cydlynydd CARN

Confluence - Celf Gyfoes i Hwlffordd

Galw am Hyrwyddwyr Celfyddydau

Swydd – Cyfarwyddwr / Cyfarwyddwraig artistig

Chwilio am artistiaid ar gyfer dyluiad mewnol

SWYDD: Swydd Weinyddol

Taclo Unigrwydd Ymhlith Pobl Hyn yng Nghymunedau Gwledig Gwynedd

Cyfle i artist yng Ngwynedd - STAMP

Galw am Hyrwyddwyr Celfyddydau

Gweithgareddau Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Rhieni!… Enwebwch eich Plentyn i Criw Celf Gwynedd...

Athrawon Gwynedd!… Enwebwch eich Disgyblion...

Castell Penrhyn - Galw am Artistiaid Preswyl

Galwad: preswyliad artistiaid the drawing room

Cyngor Celfyddydau Cymru Galw am aelodau newydd

Bydoedd Dychmygol yn Oriel Davies - Galwad am geisiadau

Helfa Gelf / Art Trail - Gwnewch gais rwan!

Galwad Agored!

Preswylwyr creadigol mewn partneriaeth prosiect celf

Cystadleuaeth BBC ar gyfer artistiaid amatur

Swydd Cyfarwyddwr Artistig

PROSIECT YSGOL ARLOESOL I WELLA IECHYD MEDDWL

DAU O FRODYR COWBOIS RHOS BOTWNNOG I ARWAIN PROSIECT HEDD WYN

Ffrwd Gyllido newydd yn lansio Cyfleoedd Newydd i Ysgolion

Comisiwn Celf Maes yr Eisteddfod

Toriadau Cyngor Gwynedd i’r Celfyddydau

Cyfle i artist yng Ngheredigion

Chwilio am unigolyn creadigol i gydlynu prosiect Stiwdios Agored

Dyddiad Cau Ceisiadau CultureStep

SWYDDI GWAG - RHWYDWAITH CELFYDDYDAU AC ADDYSG RHANBARTHOL DE DDWYRAIN CYMRU

Comisiwn Gŵyl Gwanwyn 2016

Galw am Artistiaid!

Ffilm Gwynedd Greadigol

Chwarae Creadigol: gweithgareddau hanner tymor yn Uned y Plant, Ysbyty Gwynedd

Gweithdai celf i rai â dementia

Clwb Cerdd hanner tymor - Penygroes

Y Lle Celf 2016

HYSBYSEB SWYDD : CYFARWYDDWR ARTISTIG / PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL - DAWNS I BAWB

Creu Cymunedau Cyfoes, Caernarfon yn gweithio gyda Artistiaid Something & Son

Silff Storis

Cyfle am Swydd Cydgysylltydd Rhwydwaith Celf ac Addysg Gogledd Cymru

Swydd: Rhelowr Prosiect Creadigol – Gŵyl GLITCH

Ymgeisiwch i fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol

Swydd: Gweinyddydd GŵylGrai

Cymru yng Nghaeredin 2016

ArtWorks Cymru yn awr yn chwilio am brosiectau i Gronfa Sbarduno 2

Cyfeiriadau Newydd - Grŵp Therapi Celf Gymunedol i’w gynnal yn Nolgellau

Grantiau £500 ar gael i gynlluniau celfyddydol

Oriel YSBYTY GWYNEDD - Galw am Arddangoswyr 2016/17

Rhwydwaith Artistiaid Caernarfon - Cyfarfod agored i bawb

Arddangosfa Crys Pearce a Maggie Jones Maizels

Galwad am artistiad i gymryd rhan mewn preswyliad yn Galisia

Buddsoddiad o £215K yn Theatr Harlech yn cynnwys £100K i gael Sinema Digidol newydd i’r theatr

SWYDD: Curadur Canolfan Ddiwylliannol, Plas Brondanw

Cynllun celf arbennig ym Mangor

Pontio yn galw ar artistiaid a gwyddonwyr i gydweithio

Cymunedau Crefftus
Hyfforddiant llwyddiannus ym maes cynhyrchu a gwerthu crefftau

Comisiwn: Cynllun Cerdd Hedd Wyn

Noson Hwyliog ym Mhlas Heli i Gwynedd Greadigol

Cymhorthydd gwefan newydd i Gwynedd Greadigol

Comisiynau a chyfleoedd teithio ar gyfer gwaith awyr agored newydd yn 2016

Artist Preswyl Archifdy Caernarfon

Galw Am Geisiadau I Arddangosfa Agored

Cyngerdd Tiwtoriaid Piano CGWM

Her Gwynedd a'r Celfyddydau

Cyflwyniad i Therapi Celf, Ynys Môn, gogledd-orllewin Cymru

Plant Gwynedd yn Caru Cerdd

Chwilio am ymarferwyr/partneriaid creadigol

SWYDD - CYNORTHWYDD PROSIECT

Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Unigolion Creadigol Proffesiynol: Arweiniad i ddechrau gyrfa yn y Celfyddydau

COMISIYNAU ARTISTIG

Galw Am Artistiaid

Sesiwn Cefnogi Outside In

Hysbyseb Swydd: Rheolwr Prosiect Cynllun Cerdd Hedd Wyn 2015/16 & 2016/17

Eisteddfod - Y Lle Celf

Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Brambell

Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Storiel

Arddangosfa Agored CAC

Preswyliadau Crefft ar gyfer Ymarferwyr Crefftau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun 2015

CYMUNEDAU CREFFTUS

CYSTADLEUAETH: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn

SWYDD: Cymhorthydd Gwefan

SWYDD: Rheolydd Prosiect Cynllun Cerdd Hedd Wyn

Celfyddydau Cymunedol - Cyngor Gwynedd

Cyfle i artistiaid: Preswyliad aml-gyfrwng, Hospitalfield, yr Alban

Cyfle i artsitiaid:Preswyliad Argraffu, Hospitalfield, yr Alban

Criw Celf Newydd i Wynedd

CYFLEOEDD I ARTISTIAID HEFO TOGYG

LOC-IN: SRG

WEDI EI OHURIO: Cyfarfod: Diweddariad am doriadau posibl i Wasanaeth Amgueddfeydd a Chelfyddydau

Galw holl bartneriaethau busnes / celfyddydol - Dyddiad Cau Cyntaf CultureStep

ARTISTIAID – Cyfle i gael eich Mentora

NO WȆ’ gan Barry ‘Archie’ Jones

Harlech Fibre and Fabric Designer-Makers' Fair - GALW AM STONDINWYR

Hysbyseb Swyddi Ledled Cymru

Hysbyseb Swydd - Cwmni Cofis Bach: Rheolydd Gweithredol

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn lansio rhaglen newydd sydd yn defnyddio diwylliant i drechu tlodi

Ysgol Haf ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes addysg orielau: Engage Summer School 2015

Côr Sbarc

Swydd Wag - Pennaeth Gweithredol Tŷ Newydd Dros Dro

Prosiect Ymchwil a Gwerthuso ar gyfer Tair Sir - Celfyddydau mewn Ysgolion

Arteffact - Cyfle i wirfoddoli

Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol yng Nghymru

Prosiect Cerddoriaeth Fawr- Cyngor Celfyddydau Cymru

Arlunydd buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored

Criw Celf Gwynedd – Edrych am Aelodau Newydd

Drych gan Cwmni’r Frân Wen

AUR 2 GWEITHDAI HYFFORDDIANT I GERDDORION

Arddangosfa DyfalDonc, Oriel Ysbyty Gwynedd

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd

SWYDD: Swyddog Datblygu Cynulleidfaoedd

Cymru Ifanc 2015 - Cyfle i arddangos:

Helpwch Hyrwyddo’r Celfyddydau ym Meirionnydd

Ar Waith Ar Daith

“Professionals Protect” - 29/05/15 - 1pm - 3pm - Caernarfon

Cyflwyniad i Nawdd Busnes i Weithwyr Sector Y Celfyddydau 1/6/15

DEWCH I FOD YN RHAN O’R STORI!

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…ac i Wynedd!

Ydych chi yn Seren Roc? 

YMAELODI A HELFA GELF A PHRESWYLIADAU

Taith Newydd Bara Caws – Pum Cynnig y Gymro

SWYDD WAG: Pennaeth Datblygu - Tŷ Newydd

BRIFF GRWPIAU DYSGU ARTWORKS CYMRU

Cyfarfod Gwynedd Greadigol

Gallwch ymgeisio yn awr am Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2015

Penodi artist i gofnodi'r newidiadau yn yr amgueddfa a'r oriel ym Mangor

Cyngerdd elusennol Cadeirydd Cyngor Gwynedd

THEATR BARA CAWS YN LLWYDDO I ENNILL PEDAIR GWOBR YN NOSON GWOBRAU THEATR CYMRU 2015

Comisiynau celf awyr agored yn 2015

Cymunedau Crefftus - Cwrs: ‘Gwerthu Celf a Chrefft ar y We’

Artistiaid preswyl yng Nghastell Coch — galw am ymgeiswyr

Artistiaid: Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd

Galw am Artistiaid – cyfle gyda Afasic Cymru

16 Swydd Llawrydd - Ymarferwyr Artistig ym maes y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Gweledol, Cerddoriaeth a Geiriau

Dosbarth Dawns Newydd - Street Fit

Swydd - Rheolydd Arteffact

Cyfeiriadau Newydd - Grŵp Therapi Celf Gymunedol i’w gynnal ym Mangor

Ar Waith, Ar Daith - Siwrnai hudolus o chwedlau Cymru.

Effaith y celfyddydau cymunedol ar Wynedd a’i phobl…

Cwrs: ‘Gwerthu Celf a Chrefft ar y We’

CARDIAU SANTES DWYNWEN – LLENYDDIAETH CYMRU

GWAHODDIAD I ARTISTIAID: CYFNOD PRESWYL

Dawns i Bawb Cynllun Prentis Ymarfeydd Dawns Cymunedol Iaith Gymraeg

Celf Plas Heli Art

PICS yn chwilio am wneuthurwyr ffilm ifanc!

Oriel Ysbyty Gwynedd

Silff Storis- Cynllun Celf a Stori i Blant a Theuluoedd Gwynedd

Cyfarfod a Gweithdy Gwynedd Greadigol

O Sgript i Lwyfan 2015 - Cwmni’r Frân Wen

SWYDD WAG PONTIO - CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Cymunedau Crefftus: Hyfforddiant llwyddiannus ym maes cynhyrchu a gwerthu crefftau

Swydd Wag: Gweinyddwr, Gogledd Cymru Celfyddydau & Busnes Cymru

Ceisiadau Agored: Artist Preswyl Oriel Wrecsam

Pontio’n Lansio 'Pontio Ar Y Lôn' Ar Gyfer Y Gwanwyn 2015

Gohirio Cyfarfod Gwynedd Greadigol

Ffair Nadolig Ysgol Feithrin Bryncroes

Trac i Hyfforddi’r Genhedlaeth Nesaf o Diwtoriaid Cerddoriaeth Werin Draddodiadol

Gwahoddiad i Dendro

Gwanwyn: Cynllun Grantiau Cymunedol yn agored nawr 

Ffair Artistiaid

Mae Age Cymru yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth fel rhan o wythnos Age Positive Week ac maent yn gwahodd bobl i gymryd rhan.

Britain’s Got Talent

Cymru yn Fenis: Goruchwylio Arbennig 2015

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Her Gwynedd a’r Celfyddydau

NEWYDDION PONTIO - CHWALFA

Cyfrannwch at gerdd ddwyieithiog i gofio Dylan Thomas

Grantiau Strategol i’r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd 2015 - 2017

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: Cyfle i Artist - Prosiect Cofnodi

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: Cyfle i Artist – Gwaith Cymunedol i Arlunwyr

Diwrnod i Ddeall Dementia

Ail-drefnu perfformiadau yn Pontio yn 2015

Caru Cerdd – sesiynau cerdd  am ddim i blant Meirionydd

Ewch ar Helfa Drysor Helfa Gelf!

Celfyddydau Anabledd Cymru yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith ar gyfer eu HARDDANGOSFA FLYNYDDOL i ddathlu Mark Annis

Newyddion gan Pontio Diweddariad am agor yr adeilad newydd

Swydd Wag: Arweinydd Gweithdy (Arteffact)

Swydd Wag: Cydgysylltydd Cyfeirio (Arteffact)

CYFLE I ARTISTIAID – Brîff Cynllun Silff Storis

Datganiad Pwysig gan Pontio

Galw am bartneriaethau busnes / celfyddydol

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2015

Gwynedd Helfa Gelf 2014: DEWCH I GWRDD Â'R ARTISTIAID Y TU ÔL I'R GWEITHIAU!

Cinematic

Cymunedau Crefftus

Cynllun celf i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd

Rhaglen Interniaethau Creadigol 2014/15

Criw Celf Bach Gwynedd: llefydd ar gael

Oriel Ysbyty Gwynedd

Rhannwch eich newyddion gyda ni!

Hysbyseb ymarferydd celf weledol

Gofyn am actorion i "It's My shout / Hitched"

Cyfle Swydd Cynorthwyydd i'r Artist, Canolfan Grefft Rhuthun

Cyfle i artistiaid / perfformwyr: Celf yn y Maes Awyr

Artist yn dod adre i edrych ar gangen anghysbell o ymerodraeth Rhufain

Y Lle Celf yn cynnal gweithdai ysgrifennu

Cyfle i grefftwyr lleol i fod yn rhan o ffair grefftau

Pontio yn Gwahodd y Gymuned i liwio Ffenestr Siop

Arddangosfa Coleg Menai - Pobl Ifanc dawnus yn paratoi am ddyfodol disglair

Arts & Business CultureStep

Criw Celf: Sefydlu Grŵpiau Newydd Ychwanegol

Helfa Gelf | Art Trail yn recriwtio

Yn Y Golau

Gŵyl Celf Llŷn

Dyfodol Digidol Disglair

Arlunydd buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Preswyliad yng Nghadeirlan Llanelwy

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

SWYDD: Cymhorthydd Gweithgareddau Celfyddydol Achlysurol, Cyngor Gwynedd.

Gwasanaethau Ymgynghorol Celf - Datblygu, Peilota a Pharatoi Strategaeth Gelf i Gaernarfon

Menter Gelfyddydau Bangor

Yn eisiau: Tywyswyr Byw i gefnogi rhaglen Artes Mundi, ar y cyd â MOSTYN, i ymgysylltu â’r gynulleidfa.

Gwahoddiad i Wneud Cynnig: Prosiect Celf Cymunedol Safle Treftadaeth y Byd

Gwaith yn bwrw ymlaen ar Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Gweithdy argraffu galw i fewn

Arddangosfa Celf Digidol Agored 2014

Tai Gogledd Cymru - Arddangosfa Celf Gymunedol

Cyfarfod Blynyddol Gwynedd Greadigol

Mae safle we C6 yn fyw!

Gweithdai cerflunio gyda Ivan Murray

AR OSOD - Unedau yng Nghanolfan Gymunedol Golan

Pwytho Goleuni

Cyfarwyddwr Busnes, Elusen ALOUD

Oriel YSBYTY GWYNEDD Galw am Arddangoswyr, 2014/15

Adroddiad Diwylliant a Thlodi

Hybu’r Celfyddydau yn 2014/15

Lliwiau'r India

Sesiwn Cymorth Ariannu - Cyngor Celfyddydau Cymru

Antur yn yr Awyr Agored 2014

Dros y Top - Rifiw yn nodi dechrau'r Rhyfel Byd 1af

Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Cymunedol

Mr Phormula - Albwm "Cymud" allan 14.03.14

Eileen Harrisson ‘Gwyliadwriaeth - Vigil’ (y gerddoriaeth)

Helfa Gelf Yn Galw Am Artistiaid

Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Casgliad dramatig o waith disgyblion wedi ei greu yng nghwmni artist o Lanberis

Gwerthiant ysgubol i dylwyth creadigol ar genhadaeth

Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol yn dod yn ôl!

Cyfle Cyfnod Preswyl Segontium

SWYDD: Hwylusydd Celfyddydau Ar Ei Liwt Ei Hun

Gweithdai Caru Cerdd i Blant Gwynedd

Eisteddfod yn annog trafodaeth ar y lle Celf A’r Celfyddydau Gweledol Yng Nghymru

Creative Gwynedd Annual General Meeting

Cynllun Codi Ymwybyddiaeth Rhywogaethau Bywyd Gwyllt Lôn Eifion, Ardal y Groeslon

YN EISIAU – Cymhorthydd Gwefan

Cyrsiau Hanner Tymor yng Nglan-llyn

Creu busnes crefftau ffyniannus

Cyfleoedd comisiwn newydd ar gyfer celf awyr agored yng Nghymru

Cyfle i artist gweledol ym Methesda

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich ffilmiau byrion i Ŵyl Ffilm Pics 2014 yn agosau

Traethlinau Llanddwyn gan Karen Williams

Gwobrau BLAS A DAWN

Gweithdy Coeden Gobaith yn Codi £120 tuag at Apêl y Philipinau

Gwahoddiad i Cyfarfod Cyhoeddus

Arddangosfeydd newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Articulture Wales - arddangosfa chelfyddydau hardd yn yr awyr agored

Gweithdy Celf Galw Heibio i Godi Arian Tuag at Apêl y Philipinnau

Cyrsiau wedi'u hariannu'n llawn ar gyfer y sector creadigol

Cydlynydd Arddangosfeydd a Phrosiectau Celfyddydol

Hysbyseb Swydd - Cwmni Cofis Bach: Cydlynydd Gwaith Creadigol ymysg yr ifanc

Call Out For Arts Facilitators & Practitioners (Visual Art, Music, Dance/Performance, Literature/Poetry)

Llanast!

EUROS CHILDS, THE WELLGREEN, LAURA J MARTIN

Uned ar gael yn Galeri, Caernarfon

BLAENA’

James Yorkston / Jon Thorne / Suhail Yusuf Khan

Canolfan y Dechnoleg Amgen - Rhaglen artistiaid preswyl

Cynllun Prentis Ymarfeydd Dawns Cymunedol Iaith Gymraeg

Arddangosfa yn Oriel Pendeitsh hyd 9 Tachwedd - Darlunio Yforu : Amgueddfa’r Dyfodol

Bwrsarïau ar gael ar gyfer artistiad sy’n gweithio o Gymru ac ar gyfer lleoliadau i fynychu Cynhadledd Rhwydwaith Celf Stryd Annibynnol.

Arian Loteri £1.4m tuag at ddiwylliant a threftadaeth Gwynedd

Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Talent Cymru 2013

Galeri Caernarfon Cyf yn cipio gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru 2013

Llanast!

Codi’r To! - Hysbyseb: Cydlynydd Prosiect

Codi’r To! - Hysbyseb: Tiwtoriaid Cerdd

Galw am Artistiaid

Gwasanaeth Celfyddydau ac Amgueddfa Conwy: Hyrwyddo Gweithdy Barddoniaeth Dwyieithog a Chyfansoddi

Helfa Gelf 2013 - Adroddiad o'r Digwyddiad

Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2014

Big Draw: Gweithdy “Amgueddfa’r Dyfodol”

Gwobrau Epic yn agored ar gyfer Enwebiadau

Gweithio yn Greadigol gyda Plant a Phobl Ifanc

Grantiau Datblygu'r Celfyddydau

Helfa Gelf 2013 - Bill Swann, Porthmadog

Helfa Gelf 2013 - Bocs, Caernarfon

Arddangosfa Gelf: i Godi Arian Tuag at Elusen Young Minds

Cyfri’r Celfyddydau

Cyrsiau Hyfforddi Arts & Business Cymru

Cronfa Celfyddydau Cymunedol

“Grant Cyflawni Trwy Gelfyddyd” Cymunedau’n Gyntaf Gwynedd

Dawns i Bawb - hysbyseb swydd Cynorthwyydd Gweinyddol Rhan Amser

Tafarn Gydweithredol Cymunedol y Pentref yn 25 mlwydd oed

Yr Helfa Gelf

Ffair Feranda – Gŵyl LLAWN 01

Dwy arddangosfa newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Criw Celf Bach Gwynedd

Galw pob Artist lleol

3 Cynhyrchiad am Kate Roberts gan un Cwmni Theatr

Arddangosfa Celf Weledol DAC@30

Chwarae Creadigol

Criw Celf Gwynedd: Yn Chwilio am Aelodau Newydd

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share