Artistiaid

Bev BelshawCyfeiriad: Cynefin Goes Road Denbigh LL16 5NU

Ffôn: 07763324239 Gwefan: www.bevbelshaw.co.uk Ebost: bev@bevbelshaw.co.uk

Wedi fy ysbrydoli gan brydferthwch natur, mae peintio sidan wedi bod yn gatalydd i mi gael gwared o ffiniau gweledol a datblyfu steil sythweledol drwy ddefnyddio cyfryngau cymysg.

Mae’r profiad synhwyraidd yn amlygu’r pwysigrwydd o fynegiant artistig i mi, a wnaed yn weladwy drwy natur diriaethol cyfrwng. Rwyf wrth fy modd yn gwneud mosaigiau, sy’n amlygu pwysicrwydd cyffyrddiad i mi.

Yr wyf wedi bod yn artist yn byw a gweithio yng Nghymru ers 1984, ac yn mwynhau rhannu profiadau creadigol gydag eraill.