Artistiaid

Cymorth Bellach/ Further HelpMae sawl cynllun ar gael i’ch cynorthwyo wrth drefnu noson gyda siaradwr gwâdd.

Cynllun Awduron ar Daith Mae’r cynllun hwn yn talu 50% o ffi unrhyw awdur ddaw atoch i gynnal noson. www.llenyddiaethcymru.org

Cynllun Noson Allan Mae’r cynllun hwn yn eich helpu trwy gymryd cyfrifoldeb am y risg ariannol. www.nosonallan.org.uk

Cronfa Celfyddydau Cymunedol Mae’r gronfa hon yn gallu cyfrannu at gynnal nosweithiau celfyddydol. www.gwynedd.gov.uk/celf