Artistiaid

Cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd/ Gwynedd Literature PromotionCyfeiriad: Ty Newydd Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL53 0LW

Ffôn: 01766 522811 Ebost: gwen@llenyddiaethcymru.org

Sgwad Sgwennu, Hei Hogia sef prosiect i annog bechgyn ifanc i gydio mewn llyfr a’i ddarllen. Stompiau, talyrnau, Gwyl flynyddol i gofio Awduron Gwynedd a chlymu llenyddiaeth yn rhan o wyliau lleol. Dathliadau Diwrnod y Llyfr, Diwrnod i Ddarllenwyr ifanc, clybiau darllen, clybiau ysgrifennu. Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth - pob math o lenyddiaeth i bob math o bobl. Cefnogir Cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd ar y cyd rhwng yr Academi a Chyngor Gwynedd. Yr Academi yw’r Asiantaeth Genedlaethol er hyrwyddo Llenyddiaeth a Chymdeithas Llenorion Cymru.