Artistiaid

Dafydd Whiteside TomosCyfeiriad: Bron y Nant, Llanrug, LL55 4BA

Ffôn: 01286 673515

Llyfrgellydd, awdur , hanesydd lleol, rhedwr mynyddoedd a darlledwr yn ystod Râs yr Wyddfa.

Peking, Paris a Betws Garmon- Be ar y ddaear sydd yn cyslltu’r tri lle hwn? Hanes cychwyn a diwedd mwyngloddio yn Eryri.

Mwrdwr- Tair llofruddiaeth yn ardal Llanberis a Llanddeiniolen ac agweddau y trigolion lleol tuag at y llofruddiaethau.

Straeon Tylwyth Teg a Chewri- Straeon tylwyth teg a chewri gyda chyslltiadau ag Arthur, meini hirion a thwneli tan ddaear yn ardal Llanberis.

Y Ddau Felinydd- Hanes hen felinydd o Felin Hen ym Mhlwy Llandegai yn dwyn achos yn erbyn perchennog Melin Pentir o ddwyn dwr

Ffi: i’w thrafod.