Artistiaid

Glyn BainesCyfeiriad: Cae’r Ynn, Ffordd y Gerddi, Y Bala, LL23 7AY

Ffôn: 01678 520902

Hoffaf feddwl fod fy ngwaith yn ymwneud a’r tir a’r môr ond mewn ffordd eithaf haniaethol. One mae hefyd yn ofynnol i’r gwaith fedru sefyll ar ei draed ei hun fel darn o gelf, heb o anghenraid orfod cyfeirio at ddim oddi allan.