Artistiaid

Heather GrantCyfeiriad: Pant y Defaid, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd

Ffôn: 01286 650713 Ebost: h.grant@googlemail.com

Peintiadau o dirluniau a morluniau wedi ei ysbrydoli gan y newid mewn golau yn nhirwedd Gogledd Cymru. Rwy’n aml yn gweithio o flaen y testun ond weithiau yn datblygu’r lluniau ymhellach mewn acrylic neu baent sail olew. Rwy’n peintio portreadau ac abstract drwy ddefnyddio amrywiol gyfryngau.