Artistiaid

Jane Napier ArpsCyfeiriad: 8 Marconi Bungalows, Tywyn, LL36 9HN

Ffôn: 01654 712546 Gwefan: www.jean-napier.com Ebost: info@jean-napier.com

Ffotograffydd tirluniau ydw i yn bennaf a rwy’n awyddus i hybu ffotograffiaeth fel cyfrwng celfyddydol, a dangos hyblygrwydd a chreadigrwydd y ddelwedd ffotograffeg.

Gellir gweld fy ngwaith ar hyn o bryd yn oriel ArtWorks Gallery yn Aberdyfi.

Rwy’n cynnal gweithdai ar gyfer pobl o bob oedran a gallu ar hyd a lled Cymru.