Artistiaid

Lora WynCyfeiriad: 1 Rathbone Terrace, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd,

Ffôn: 07837687360 Gwefan: www.lorawyn.com Ebost: lorawyn@gmail.com

Dw i’n dylunio a’n creu gemwaith cyfoes yma yn fy ngweithdy yng Ngogledd Cymru. Dw i â’m mryd ar greu eitemau hardd a chain all bawb wisgo. Daw ysbrydoliaeth fy ngemwaith gan amlaf o edrych ar nodweddion, phatrymau cywrain a lliwiau’r byd natur, be sydd o’n gwmpas a’r byd ffasiwn.