Artistiaid

Sonja Benskin Mesher RCACyfeiriad: Ty’n Llan, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SU

Ffôn: 01341 423537 / 07411 455775 Gwefan: www.sonja-benskin-mesher.com Ebost: sonja@sonja-benskin-mesher.com

Ganed yn 1947. Yn byw yng Nghymru Mae Sonja yn artist llawn amser, annibynnol, amlddisgyblaethol. “Rwy’n hoffi arlunio, peintio, gwneud ac ysgrifennu, Rwy’n hoffi’r uniongyrchedd a chyffyrddiad corfforol gyda’r cyfryngau. Rwy’n hoffi atgofion sy’n ffurfio eu hunain ar y papur. Rwy’n hoffi’r marciau a phatrymau.”