Artistiaid

Sue ArneyCyfeiriad: 7 Garth Terrace Porthmadog Gwynedd LL49 9BE

Ffôn: 01766 515 577 Ebost: susan.arney@tiscali.co.uk

Rwyf yn edrych am batrymau a ffurfiau, cysgodion a mannau negyddol a grëwyd gan dirwedd neu strwythur, ac yn defnyddio llinellau er mwyn awgrymu realiti tri dimensiwn.