Be sy’ mlaen?

Clwb Darllen DifyrBydd Clwb Darllen Difyr yn cychwyn yn Palas Print p’nawn Mercher 26 Medi.

Clwb Darllen i blant blwyddyn 5 a 6 sy’n cyfarfod i drafod llyfrau unwaith bob pedair wythnos yn ystod tymor yr ysgol.

Bydd pob sesiwn yn cael ei arwain gan un o lyfrgellwyr Caernarfon a bydd disgwyl i’r plant ddarllen llyfr ar gyfer pob sesiwn, heblaw’r sesiwn gyntaf a gynhelir ar ddydd Mercher, Medi 26 am 4.30pm.

Mae’r sesiynnau am ddim, a gellir archebu’r llyfrau o’r llyfrgell neu eu prynu yn y siop.

Sesiwn gyntaf (dim angen paratoi)

  • 4:30 - 5:15
  • yna 24 Hydref, 21 Tachwedd, 15 Rhagfyr

I gofrestru ymlaen llaw, ac am wybodaeth pellach - Eirian@palasprint.com 01286 674631