Be sy’ mlaen?

Dwyn i Gof gan Meic PoveyMae Huw a Bet yn briod ers 40 mlynedd a Gareth, eu unig fab, ar fin priodi Cerys. Mae trefniadau i’w cadarnhau. Mae Huw’n benderfynol o chwarae ei ran ond gyda’i gof yn araf ddadfeilio mae perygl i gyfrinachau hen a newydd gael eu datgelu. Ond pa mor fregus yw Huw mewn gwirionedd? Sut mae Bet yn ymdopi â’r sefyllfa? Oes rheswm gan Gareth i boeni am bechodau’r tadau, ac a yw Cerys yn gweld y tad yn y mab?

Mae Dwyn i Gof yn ddrama ddifyr a phryfoclyd sy’n cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol, sydd ‘ar feddwl’ pawb y dyddiau hyn. Yng ngeiriau dihafal Meic ei hun,

“Y rheswm esh i ati i sgwennu am y pwnc penodol yma ydi hyn: O’r holl bethau all ein lladd – ac fel dywedodd yr Americanwr adnabyddus, (sic) Anthony Hopkins unwaith, ‘nobody gets out of this alive’ – yn bersonol, colli dy gof ydi’r cyflwr sy’n codi mwya’ o ofn arna’i.”

Meddai Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr Artistig Bara Caws,

“’Roedd Meic wedi gyrru’r ddrama atom llynedd, ac ‘ro’n i wrthi’n dechrau rhyw gyfathrebu ynglŷn â hi pan gafodd ei daro’n ddifrifol wael. ‘Roedd wedi dweud ei hun bod angen rhagor o waith arni, felly ‘ro’n i mewn cyfyng-gyngor. Yna deuddydd wedi iddo farw cefais gerdyn ganddo, drwy law Catrin ei ferch, yn ei ffordd unigryw ei hun yn fy herio i ymgymryd â’r dasg asap! – a fel ddeudodd Catrin, ‘Pwy yda ni i ignorio hynny?’ Felly dyma ni! Fyddai’n colli’r cyfle i drafod, i ddadlau ac i herio, ond bydd hi – fel bob tro – yn fraint.”

Dyddiadau a lleoliadau’r daith

 • 9 Hydref - Galeri, Caernarfon
 • 10 Hydref - Galeri, Caernarfon
 • 11 Hydref - Neuadd Dwyfor, Pwllheli
 • 12 Hydref - Neuadd Dwyfor, Pwllheli
 • 13 Hydref - Theatr Twm or Nant, Dinbych
 • 15 Hydref - Theatr Ysgol Syr Thomas Jones
 • 16 Hydref - Stiwdio Pontio, Bangor
 • 17 Hydref - Neuadd Buddug, Y bala
 • 18 Hydref - Stiwdio2 Theatr Clwyd, Y Wyddgrug
 • 19 Hydref - Stiwdio2 Theatr Clwyd, Y Wyddgrug
 • 22 Hydref - Theatr Fach, Dolgellau
 • 23 Hydref - Canolfan Celfyddydau, Aberystwyth
 • 24 Hydref - Theatr Felinfach
 • 25 Hydref - Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys
 • 26 Hydref - Atriwm, Caerdydd
 • 26 Hydref - Atriwm, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, neu i archebu tocynnau, ewch i www.theatrbaracaws.com