Be sy’ mlaen?

Safle CREU - GaleriUned o Fesur gan Llŷr Erddyn Davies

21.09.18 – 28.10.18

Mae’r arddangosfa ‘Uned o Fesur’ yn cyd-fynd gyda dadorchuddio cerflun parhaol fydd yn y fyndefa newydd i adeilad Galeri sydd wedi cael ei ddylunio a’i greu gan Llŷr. Mae’r darn celf cyhoeddus yma wedi ei ariannu gan Gwyn a Mary Owen, sydd wedi cefnogi Llŷr ers ei erfa fel artist.

Cymeriadau bach sy’n adlewyrchu sefyllfaoedd pob dydd yw arddangosfa Uned o Fesur gan Llŷr Erddyn Davies. Dechreuodd pob ffigwr wedi modelu gyda chwyr a unwaith y cafodd ei drawsnewid i efydd mae dwyster yn cael ei osod ar y ffigyrau.

Cywrain - Ffurf a Siap

21.09.18 - 31.12.18

Arddangosfa o waith Anna Pritchard, Drws y Coed, Elin Horgan, Ifan Emyr, Kay Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones, Nia Rist, Notch Handmade, The Magpie Woodman, The Store Hus a mwy.

Go Home, Polish

21.09.18 - 02/11/18

Arddangosfa ffotograffiaeth gan Michal Iwanowski

Agoriad Swyddogol - 28/09/18 6:30pm

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Galeri