Be sy’ mlaen?

Sgiliau Fideo i artistiaid gyda Helfa GelfDydd Llun 5 Tachwedd yn TAPE, Bae Colwyn 10:00 – 15:00

Nod y diwrnod ydy dysgu sut i gynhyrchu ffilm naratif fer amdanoch chi – yr artist. Byddwch yn defnyddio offer ffilmio hawdd i’w defnyddio (ffonau clyfar a chamerâu sylfaenol) ynghyd â meddalwedd golygu côd agored i gynhyrchu ffilm fer am yr hyn sy’n eich ysbrydoli ac eich gwaith.

Manylion pellach ac i gadw’ch lle: