Be sy’ mlaen?

Ymgyrchoedd marchnata gweledol i artistiaidGweithdy i ddysgu sut i ddatblygu ymgyrch farchnata weledol er mwyn ennyn diddordeb yn eich gwaith celfyddydol. Dydd Iau 11 Hydref @ Storiel. Bangor, gyda Jo Quinney.

Byddwn yn:

  • Archwilio’r hyn sy’n cyfrannu at ymgyrch farchnata weledol
  • Trafod y negeseuon y gallech chi fel artist eu rhannu
  • Archwilio amrywiol blatfformau cyfryngau cymdeithasol

Ystyried eich cynulleidfa a’r bobl rydych yn cysylltu â nhw:

  • Dysgu sut i strwythuro ymgyrch
  • Cynllunio ymgyrch enghreifftiol
  • Ystyried ffyrdd o gynnal eich gweithgarwch marchnata

Dewch o hyd i ragor o fanylion ac archebwch eich lle rŵan!