Canolfannau a Theatrau
Gwynedd Greadigol

Cyfeiriad:
The Dragon Theatre and Barmouth Community Centre
Jubilee Road
Barmouth
Gwynedd
LL42 1EF

Ffôn: 01341 281 697
Gwefan: www.dragontheatre.co.uk
Ebost: info@dragontheatre.co.uk

Theatr y Ddraig offers a year-round programme of community and professional theatre productions, music, film and other events. ‘The Dragon’ is also Barmouth’s Community Centre, used by many different groups for arts activities, rehearsals and workshops in facilities comprising a 180-seat traditional theatre, large function room and several meeting rooms.

 

Cyfeiriad:
Cae'r Gors,
Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts,
Rhosgadfan,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 7EY

Ffôn: 01286 831715
Gwefan: www.caergors.org
Ebost: post@caergors.org

Dewch i Gae’r Gors, cartref plentyndod Kate Roberts. Yn ein harddangosfa amlygyfrwng cewch ddarganfod beth ysbrydolodd yr awdures, a chewch wrando ar leisiau’r gorffennol yn y bwthyn traddodiadol. Os y dymunwch drefnu ymweliad grŵp gallwn, drwy drefniant o flaen llaw, deilwra eich profiad er mwyn sicrhau eich bod yn cael ymweliad bythgofiadwy. Mae’r ganolfan hefyd ar gael i’w llogi ar gyfer cynnal cyfarfodydd, gweithdai, darlithoedd a chyrsiau. Mae’r ganolfan ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener drwy’r flwyddyn. Fydd y ganolfan hefyd ar agor ar y penwythnos o fis Mawrth i fis Hydref.

Cyfeiriad:
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai,
Clynnog Fawr,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5BT

Ffôn: 01286 660 853
Gwefan: www.uwchgwyrfai.com
Ebost: hanes@uwchgwyrfai.com

Canolfan gymunedol a sefydlwyd yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr trwy gymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Amcan 1 Yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Gwynedd a Chronfa Arbrofi Eryri. Mae’r ardal yn ymestyn o’r Bontnewydd (Afon Gwyrfai) yn y Gogledd i Fynyddoedd yr Eifl yn y de ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle. Mae’r Ganolfan yn ymhyfrydu yn ein hanes goludog ac yn creu bwrlwm o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg e.e.:

Cyhoeddi Utgorn Cymru, cylchgrawn hanes cenedlaethol a gwladgarol, yn fisol, ar ffurf caset ar gyfer y deillion a chryno ddisg a mp3 ar gyfer tanysgifwyr; cyhoeddi cryno ddisgiau (llafar yn bennaf) ; Cyhoeddi llyfrau lleol a chardiau cyfarch ; Trefnu arddangosfeydd, darlithoedd, hen ffilmiau, a gweithgareddau diwylliannol ; croesawu cymdeithasau ac ysgolion a threfnu amryiaeth o sgyrsiau ar eu cyfer, yn cynnwys y planhigion meddyginiaethol a’r blodau sydd yn ein gardd hanesyddol a noddir gan Amgylchedd Cymru. (Trefnir ymweliadau ymlaen llaw); Datblygu archif ddigidol. Ein gweithgaredd diweddaraf yw enwi caeau Uwchgwyrfai.

Cyfeiriad:
Doc Victoria,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685 250
Gwefan: www.galericaernarfon.com
Ebost: post@galericaernarfon.com

Mae Galeri'n cynnig theatr/sinema 400 sedd ynghyd ag oriel gelf, caffi, bar a chyfleusterau cynadledda. Mae yno ystafelloedd i'w llogi ac mae'n gartref i 16 o fentrau creadigol.

Cyfeiriad:
Gerddi Plas Bondanw,
Llanfrothen,
Gwynedd

Ffôn: 01766 772772
Gwefan: www.brondanw.org
Ebost: info@brondanw.org

Gardd hanesyddol enwog Syr Clough Williams-Ellis. Gwaith gan y cerflunydd Dominic Clare. Caffi a Gerddi ar agor saith diwrnod yr wyhtnos 10-5 yn ddyddiol. Gerddi hanesyddol a llaoliad ar gyfer artisitiad a chreftwyr. Cyfleusterau ar gael i'w llogi ar gyfer dosbarthiadau alunio/celfyddydol.

Cyfeiriad:
Neuadd Buddug
Lôn Pensarn,
Y Bala,
Gwynedd
LL23 7SR

Ffôn: 01678 520800
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk
Ebost: annrowenajones@gwynedd.gov.uk

Rhaglen amrywiol o ffilmiau Dydd Mercher, Gwener a’r Sadwrn drwy’r flwyddyn. Cynhelir cynyrchiadau proffesiynol ac amateur ar gyfer pob oedran a llogir y neuadd ar gyfer cynnal gweithdai, cyngherddau, dramâu a dawnsfeydd.

Cyfeiriad:
Neuadd Dwyfor,
Stryd Pen Lan,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5DE

Ffôn: 01758 704088
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/neuadd-dwyfor
Ebost: neuadd_dwyfor@gwynedd.gov.uk

Gyda 354 o seddi a rhaglen greadigol sy’n cynnwys ffilm, cynyrchiadau gan gwmnïau lleol a chenedlaethol, perfformiadau ballet, opera, dramâu a chyngherddau. Mae gan Neuadd Dwyfor gymaint i’w gynnig i’r bobl leol ac ymwelwyr i’r ardal. Mae’r adeilad Fictorianaidd hwn, a adeiladwyd yn 1902 bellach yn ganolfan gelfyddydol fywiog a chyfoes ac yn gartref i lyfrgell Pwllheli.

Cyfeiriad:
Oriel Brondanw
Plas Brondanw
Llanfrothen
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6SW

Ffôn: 01766 770590
Ebost: post@susanwilliamsellis.org

Dymuniad Oriel Brondanw yw rhoi cyfle nid yn unig i artistiaid sefydledig a newydd ddangos eu gwaith ond hefyd i roi cyfle i wylwyr gymryd rhan yn y gweithgarwch hwnnw. Ceir yn ogystal raglen o ddigwyddiadau diwylliannol o natur amrywiol. Mae croeso i artistiaid o bob disgyblaeth gysylltu ag Oriel Brondanw i drafod posibiliadau.

Cyfeiriad:
Oriel Cymru,
Glanrafon,
Pentrefelin,
Cricieth,
Gwynedd,
LL52 0PT

Ffôn: 01766 522530
Gwefan: www.oriel-cymru.com
Ebost: sales@oriel-cymru.com

Gwaith gwreiddiol a phrintiau gan artistiaid yn cynnwys Syr Kyffin Williams, William Selwyn a Keith Bowen. Gweled y gwaith yn Glanrafon drwy apwyntiad.

Cyfeiriad:
Parc Glynllifon,
Ffordd Clynnog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5DY

Ffôn: 01286 830222
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/parcglynllifon
Ebost: parcglynllifon@gwynedd.gov.uk

Mae Parc Glynllifon yn erddi hanesyddol ac yn ganolfan grefft. Mae yna raglen flynyddol o ddigwyddiadau celfyddydol yn cynnwys yr Ŵyl grefft a bwyd blynyddol ac mae yno hefyd amffitheatr awyr agored yn y gerddi.

Cyfeiriad:
Pethau Melys
10 Pen Cei,
Yr Harbwr,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9AT

Ffôn: 01766 512569
Gwefan: www.pethaumelys.bigcartel.com
Ebost: pethaumelys@mail.com

Wedi ei leoli yn yr Harbwr ym Mhorthmadog mae Pethau Melys sy’n siop grefftau / café. Mae Pethau Melys wedi ei sefydlu ac yn cael ei redeg gan Tom Gloster, crochenydd, a Myfanwy Griffiths, dylunydd tecstilau. Bydd Pethau Melys yn gwerthu detholiad o waith artistiaid lleol sydd wedi symud o’r ardal a'u crefftwaith eu hunain, sydd wedi ei greu yn y fan a’r lle.

Cyfeiriad:
Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio
Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2TQ

Ffôn: 01248 382828
Gwefan: www.pontio.co.uk
Ebost: info@pontio.co.uk

Pontio – canolfan celfyddydau ac arloesi newydd ar eich cyfer chi

Wedi ei rannu dros chwe llawr, Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd sbon Prifysgol Bangor. Mae’r adeilad, wedi ei gynllunio gan y penseiri Grimshaw, yn gartref i theatre hyblyg maint canolig wedi ei enwi ar ôl Bryn Terfel, stiwdio theatre sy’n dal hyd at 120 o obobl, sinema ddigidol sy’n dal 200, canolfan arloesi o’r radd flaenaf ac ystod eang o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys cartref newydd i Undeb y Myfyrwyr a nifer o ofodau dysgu ac addysgu. Mae hefyd yn cynnig bwyd a diod ym Mar Ffynnon, bwyty Gorad, ciosg bwyd Copa a’r caffi Cegin.

Mae Pontio yn cynnig pob math o adloniant saith diwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a drama, gigs, syrcas gyfoes a theatre awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy.

Oriau agor: logo pontio
Llun i Sadwrn 8.30am-11pm
Sul 12.00-8pm

I ddarganfod yr arlwy diweddaraf, ewch i www.pontio.co.uk, dilynwch ni @TrydarPontio, facebook PontioBangor neu Instagram Pontio_Bangor

Cyfeiriad:
Portmeirion,
Gwynedd,
LL48 6ER

Ffôn: 01766 772321
Gwefan: www.portmeirion-village.com
Ebost: robin@swyddfa.co.uk

Rydan ni’n gallu cynnig lleoliad i ddigwyddiadau megis theatr awyr agored, cyngerddau a chynadleddau.

Cyfeiriad:
Theatr Fach
Heol Glyndwr,
Dolgellau,
LL40 1BD

Ffôn: 01654 761358
Gwefan: www.theatrfach.co.uk
Ebost: mail@richardwithers.co.uk

Perchnogion Theatr Fach yw Cymdeithas Ddrama Amatur Dolgellau (sydd elusen gofrestredig) bob blwyddyn mae'r cwmni yn perfformio drama a chomedi, mae darlleniadau barddoniaeth a rhyddiaith yno yn fisol ac maent yn cynnal perfformiadau gan gwmnïau theatr broffesiynol a digwyddiadau eraill. Mae pantomeim yw gweld yn flynyddol.
Mae'r theatr sydd a'r offer angenrheidiol ar gael i grwpiau cymunedol ei ddefnyddio yn ogystal.

Cyfeiriad:
Theatr Harlech
Harlech,
Gwynedd
LL48 6EE

Ffôn: 01766 780667
Gwefan: www.theatrharlech.com
Ebost: info@theatrharlech.com

Mae Theatr Harlech yn cynnal rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau gan gynnwys ffilmiau ac arddangosfeydd ynghyd ag amrywiaeth helaeth o berfformiadau byw. Mae’r theatr hefyd yn cynnig cyrsiau cymunedol ac yn gallu darparu lle ar gyfer cynnal cyfarfodydd a chynadleddau. Ceir manylion llawn ar ein gwefan.

Cyfeiriad:
Y Ganolfan
Stryd Fawr,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9LU

Ffôn: 01766 513372
Gwefan: www.y-ganolfan.com
Ebost: gwybodaeth@y-ganolfan.com

Canolfan amlbwrpas ble y cynhelir arddangosfeydd amrywiol, cyngherddau, ffeiriau crefft, dramâu, ymchwiliadau cyhoeddus, cyfarfodydd a chyrsiau ymarfer.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share