Ffotograffiaeth
Gwynedd Greadigol

Ffôn: 07796623580
Gwefan: www.bocs.org.uk
Ebost: rebecca@bocs.org.uk

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu hamcan yw sefydlu canolbwynt i weithredu fel catalydd ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc. Ein bwriad yw sefydlu canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc drwy ddarparu lleoliad Caernarfon ar gyfer amgen, arddangosfeydd sy'n torri tir newydd, perfformiadau, stiwdiau a gweithdai fforddiadwy.

Cyfeiriad:
d/o Gareth Wyn Jones,
Gwanas Fawr,
Brithdir,
Dolgellau,
Gwynedd,
LL40 2SH

Ffôn: 01341 422825
Ebost: gareth@gwanasfawr.freeserve.co.uk

Mae Cryd yn grŵp o artistiaid amrywiol sy’n gweithio rhwng afonydd Mawddach, Dysynni a Dyfi. Ddiwedd mis Hydref bob blwyddyn ceir arddangosfeydd cymysg mewn ambell stiwdio.

Cyfeiriad:
Gwanas Fawr,
Brithdir,
Dolgellau,
Gwynedd
LL40 2SH

Ffôn: 01341 422825
Ebost: gareth@gwanasfawr.freeserve.co.uk

Mae Gareth yn cynhyrchu printiau gwreiddiol unigryw, yn cynnwys prints sgrin, mono, prints stensil papur a thorluniau pren. Mae'r lluniau o longau a welir yn ei stiwdio agored, wedi eu creu drwy argraffu haenau o baent acrylig yn gymysg a chyfrwng printio acrylic. Mae'r delweddau morwrol o ganlyniad i'w diddordeb mewn hanes adeiladu llongau yng Ngogledd Cymru, yn arbennig yn y mannau canlynol, Penrhyn Llŷn, Pwllheli, Porthmadog, Moryd y Fawddach ac Abermaw.

Cyfeiriad:
Ty'r Gawen,
Llanegryn,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914
Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle
Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae Oriel Hen Feudy a'r ardd yn cynnig lle i arddangos lluniau, crefftau, cerflunwaith, printiadau, cardiau a llyfrau. Ffoniwch os gwelwch yn dda i drefnu ymweliad.

Cyfeiriad:
15 Stryd Newton,
Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4HN

Ffôn: 07769 787915
Gwefan: www.ianthompsonphotographer.co.uk
Ebost: i.thompson@gllm.ac.uk

Wedi'i ysbrydoli gan y diwedd o amgylch a'r hanes o ddylanwad dyn yn y gorffennol ac yn bresennol ar y tirwedd, a phresenoldeb a huan benderfyniad ar gyfer adennill. Mae siap, lliw a gwydnwch natur yn dylanwadu ar yr hyn yr wyf yn tynny ac yn ei weld.

Ebost: photos@janchipps.force9.co.uk

Caiff fy ngwaith ei ysbrydoli gan brydferthwch tirlun Cymru gan i mi fy lleoli ger Caernarfon, Gwynedd ar drothwy Parc Cenedlaethol Eryri. Fel ffotograffydd tirluniau a thiwtor ers dros 20 mlynedd gallaf gynnig gweithdai ffotograffiaeth ddigidol ar gyfer plant ac oedolion. Meddaf ar brofiad o redeg prosiectau i Gyngor Celfyddydau Prydain Fawr yn ogystal â phrosiectau lleol ar bynciau amgylcheddol, ac rwy’n mwynhau gweld y siwrnai o ddarganfod a dysgu y mae’r prosiectau yma yn gynnig i gyfranogwyr o bob math. Gweithdai ar gael drwy drefniant o flaen llaw.

Cyfeiriad:
Jane O'Dwyer Wildlife Photography
Penrallt
Penbonc
Groeslon
Caernarfon
LL54 7UB

Ffôn: 01286 830568
Symudol: 07748 502684
Gwefan: www.wildllifephotographics.com

Bywyd gwyllt ar flaenau eich bysedd. Mae lluniau ffotograffig Jane O’Dwyer yn cynnwys holl ystod bywyd gwyllt – yn anifeiliaid a phlanhigion – sy’n cartrefu ym mhob cwr o’r Deyrnas Gyfunol.

Cyfeiriad:
8 Marconi Bungalows,
Tywyn,
LL36 9HN

Ffôn: 01654 712546
Gwefan: www.jean-napier.com
Ebost: info@jean-napier.com

Ffotograffydd tirluniau ydw i yn bennaf a rwy’n awyddus i hybu ffotograffiaeth fel cyfrwng celfyddydol, a dangos hyblygrwydd a chreadigrwydd y ddelwedd ffotograffeg.

Gellir gweld fy ngwaith ar hyn o bryd yn oriel ArtWorks Gallery yn Aberdyfi.

Rwy’n cynnal gweithdai ar gyfer pobl o bob oedran a gallu ar hyd a lled Cymru

Cyfeiriad:
21 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6NG

Ffôn: 01758 612806
Gwefan: www.tonnau.com
Ebost: llio@tonnau.com

Oriel Gelf yw Tonnau yn un o brif strydoedd Pwllheli ac sy'n arddangos gwaith arlunwyr a chrefftwyr ar thema'r môr. Gyda dros 100 o artistiaid ar y llyfrau cynhaliwn bedair arddangosfa newydd bob blwyddyn a chyhoeddwn nifer cyfyngedig o brintiadau lluniau ein harlunwyr mwyaf poblogaidd.

Cyfeiriad:
42 Newton Street,
Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4HN

Ffôn: 07747 634886
Gwefan: www.viviennerickmanpoole.co.uk
Ebost: viviennerickmanpoole@me.com

Rwy'n defnyddio cyfuniad o gamerâu teganau a vintage gartref sydd weithiau wedi ei addasu, sydd o bryd i’w gilydd yn croesi drosodd o bryd i mewn i'r byd digidol. Mae fy ngwaith yn gymysgedd eclectig, gan gymryd ysbrydoliaeth gan sefyllfaoedd o ddydd i ddydd. Gallaf hwyluso gweithdai ar gyfer bob oed a gallu mewn llu o wahanol weithgareddau.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share