Llenyddiaeth
Gwynedd Greadigol

Cyfeiriad:
6 Ffordd Haearn Bach,
Penygroes,
Caernarfon

Ffôn: 01286 882134
Ebost: angharad.tomos@gn.apc.org

Fel crewr Rala Rwdins a chymeriadau Gwlad y Rwla gallaf cynnig gwers i blant ar greu cymeriadau drwy wneud cartwnau.

Cyfeiriad:
Llanystumdwy,
Cricieth,
Gwynedd
LL53 0LW

Ffôn: 01766 522811
Gwefan: www.tynewydd.org
Ebost: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Tŷ Newydd yw’r ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, ac mae’n rhan o Lenyddiaeth Cymru. Cynigir rhaglen eang o gyrsiau ysgrifennu creadigol ac encilion sydd wedi’u dylunio ar gyfer pobl o bob lefel o brofiad, ynghyd â chyrsiau arbennig ar gyfer ysgolion.

Cyfeiriad:
Ty Newydd
Llanystumdwy,
Cricieth,
Gwynedd
LL53 0LW

Ffôn: 01766 522811
Ebost: gwen@llenyddiaethcymru.org

Sgwad Sgwennu, Hei Hogia sef prosiect i annog bechgyn ifanc i gydio mewn llyfr a’i ddarllen. Stompiau, talyrnau, Gŵyl flynyddol i gofio Awduron Gwynedd a chlymu llenyddiaeth yn rhan o wyliau lleol. Dathliadau Diwrnod y Llyfr, Diwrnod i Ddarllenwyr ifanc, clybiau darllen, clybiau ysgrifennu. Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth - pob math o lenyddiaeth i bob math o bobl. Cefnogir Cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd ar y cyd rhwng yr Academi a Chyngor Gwynedd. Yr Academi yw’r Asiantaeth Genedlaethol er hyrwyddo Llenyddiaeth a Chymdeithas Llenorion Cymru.

Cyfeiriad:
Tŷ Cynnes,
Carrog,
Sir Ddinbych,
LL21 9LA

Ffôn: 01490 430551 / 07941 918159
Ebost: fionastory3@gmail.com

Rwy’n storïwr yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg, yn adrodd storiâu traddodiadol a chwedlau. Mae gen i ddiddordeb yn y cysylltiad rhwng tirwedd a chwedlau ac adrodd straeon am natur. Yn ddiweddar rwy wedi cyhoeddi casgliad o straeon lleol “Denbighshire Folk Tales” cyhoeddwyd gan The history Press,2011.

Cyfeiriad:
Palas Print,
10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1RR

Ffôn: 01286 674631
Gwefan: www.palasprint.com
Ebost: siop@palasprint.com

Siop lyfrau annibynol yw Palas Print wedi ei lloli o fewn waliau hynafol tref Caernarfon. Yn ogystal â gwerthu ystod eang o lyfrau Saesneg a Chymraeg i ddarllenwyr o bob oed, rydym yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau llenyddol yn y siop, ac yn cyd-drefnu Noson 4a6 a Gwyl Arall.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share