Be sy’ mlaen?

Cwrs Cerddoriaeth Gymunedol mewn Lleoliadau
Cwrs i hyfforddi ymarferwyr at sut i gyflwyno gweithdai cerddoriaeth mewn lleoliadau iechyd meddwl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth

Mae’r cwrs ar gyfer Cerddorion cymunedol a chanddynt rywfaint o brofiad o arwain gweithdy mewn lleoliad cymunedol, a fyddai’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl, a Cerddorion a chanddynt brofiad o weithio’n broffesiynol ym maes Iechyd Meddwl neu ddefnyddwyr gwasanaeth a hoffai ddod â’u profiad cerddorol i leoliadau iechyd meddwl.

Dyddiadau: Caerdydd – Mehefin 10, 11, 17, 24, 25 Caerfyrddin – Gorffenaf 17, 18, 22, 23,24 Rhyl – Medi 9, 10, 16, 23, 24

Am mwy o fanylion ffoniwch 02920 838060 neu ebostiwch Cerddoriaeth Cymunedol Cymru

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.