Be sy’ mlaen?

Celf mewn Iechyd a Lles / Art in Health and Well Being - Hannah Coates & Manuela NiemetscheckGorffenaf, Awst & Medi 2019


Mae Hannah yn emydd a gwneuthurwraig creadigol, sy’n gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau cymysg wedi’u hailgylchu.Defnyddiai strwythur lled-anhyblyg poteli plastig i ennill ffurf, ac yna ychwanegu lliwiau a phatrymau gan defnyddio technegau collage gyda detholiad o ddeunydd pacio wedi’u daflu, gan gynnwys ffoil, papurau, a phlastigau defnydd sengl. Mai’n rhoi bywyd newydd i ddeunyddiau gwastraff a daflwydd.

Mae Manuela’n arddangos gwaith celf a grewyd ganddi yn ystod ei chyfnod fel Ymarferydd y Celfyddydau mewn iechyd gyda Grwp Therapi Celf Amgylcheddol Cymyuned BIPBC o fis Mai 2017 hyd at Ebrill 2018. Mae’r gwaith celf yn archwilio’r broses o greu naratif a chynnig ymdeimlad o le.