Be sy’ mlaen?

Rhaglen o gyrsiau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd27 Hydref 2018 - 20 Hydref 2019


Cwrs Undydd: Sgriptio Comedi Sefyllfa gyda Sioned Wiliam

 • 27 Hydref 2018, 11.00 am – 5.00 pm
 • £35 yn cynnwys lluniaeth

Cwrs Undydd: Newyddiaduraeth gydag Ifan Morgan Jones

  • 3 Tachwedd 2018, 11.00 am – 5.00 pm
  • £35 yn cynnwys lluniaeth

Rhyddiaith: Cychwyn Arni gyda Guto Dafydd

 • 23 Chwefror 2019
 • £35

Rhyddiaith: Dal Ati gydag Angharad Price

 • 2 Mawrth 2019
 • £35

Ysgrifennu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc gyda Bethan Gwanas

 • 9 Mawrth 2019
 • £35

Rhyddiaith: Mireinio eich Gwaith gyda Manon Rhys

 • 13 Ebrill 2019
 • £35

Cyfansoddi Cerddi gydag Ifor ap Glyn

 • 27 Ebrill 2019
 • £35

Ysgrifennu Straeon Byrion gyda Manon Steffan Ros

 • 11 Mai 2019
 • £35

Cwrs Cynganeddu Preswyl gyda Peredur Lynch a Karen Owen

 • 13 – 17 Mai 2019
 • £325 - £450

Creu Nofel gyda Rhian Cadwaladr

 • 8 Mehefin 2019
 • £35

Egin Awduron: Barddoniaeth a Rhyddiaith gydag Alys Conran a Paul Henry

 • 20 – 25 Gorffennaf 2019
 • £325 - £450

Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg gyda Bethan Gwanas a Sarah Reynolds

 • 18 – 20 Hydref 2019
 • 240 - £325

Mae rhagor o wybodaeth a manylion llawn am sut i gofrestru ar gael gan Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth LL52 0LW / 01766 522 811 / www.tynewydd.cymru