Be sy’ mlaen?

Portfolio / Codi'r Bar
Galeri

Safle Creu

Portfolio / Codi’r Bar

Mae prosiect Portffolio a Codir Bar yn chwilio am aelodaeth newydd

14 - 18 oed ar gyfer 2020!

* Gweithdai celf unigryw a dynamig efo artist proffesinyol

* Arbrofi gyda sgiliau a brofiadau newydd

* Cyfarfod ffrinidiau creadigol newydd

* Datblygu eich steil celf gweledol

Cysylltwch am mwy o wybodaeth neu ychwanegu eich enw i rhestr ffurflen cais trwy ebostio Rebecca Hardy-Griffith