Oriel Ysbyty Gwynedd
Celf mewn Iechyd a lles

  • Lleoliad: Prif Fynedfa - Ysbyty Gwynedd
   Dyddiad: 01/04/2016
   Dyddiad Cau: 31/03/2017
   Categoriau: Arddangosfeydd
   Celf Mewn Iechyd a Lles
   Celf Gymunedol

   Prif Fynedfa - Ysbyty Gwynedd -  Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2PW

   01286 679721 celf@gwynedd.gov.uk / art@gwynedd.gov.uk

    

   Gorffennaf, Awst a Medi - Migrations

   Arddangosfa o ffotograffiaeth dawns gan Migrantions. Mae Migrations yn

   gwmni cymunedol nid er elw sydd wedi ei leoli yn Llanrwst sy’n dod a perfformiadau a 

   gosodiadau cyfoes rhyngwladol i Gymru.  

    

   Hydref, Tachwedd a Rhagfyr  - Cofis Bach 

   Mae Cofis Bach yn elusen sy’n darparu cyfleodd celfyddydol am ddim i blant 

   a phobl ifanc Ward Peblig Caernarfon. Dyma arddangosfa o gynnyrch creadigol aelodau 

   eu clwb celf. 

    

   Ionawr, Chwefror a Mawrth  - Grŵp Celf ‘Bo-Mme’

   Gweithiau wedi eu creu gan grŵp o artistiaid  brwdfrydig sy’n cefnogi dulliau crefft gynhenid yn Quthing, Lesotho yn Ne Affrica.

    

   Ebrill, Mai a Mehefin - ‘Inspired fibre art stitch’

   Mae’r grŵp celf hwn yn griw bychan o artistiaid wedi eu lleoli yng ngogledd Cymru. Maent yn gweithio mewn amrywiol gyfryngau ac maent yn rhannu diddordeb mewn gwaith ffibr a thecstilau cyfoes. 


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share