Digwyddiadau Llais Ieuenctid Kids in Museums:
rhowch bobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch

  • Lleoliad: Storiel, Bangor
   Dyddiad: 23/03/2017
   Amser: 12:30 PM
   Categoriau: Digwiddiad
   Celf Gymunedol
   Pobl Ifanc

   Digwyddiadau Llais Ieuenctid Kids in Museums: rhowch bobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch

   Digwyddiad Gogledd Cymru
   Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
   12.30 – 16.30
   Storiel, Gwynedd

   Digwyddiad rhad ac am ddim, a darperir cinio
    
   I bobl broffesiynol mewn amgueddfeydd, orielau, safleoedd treftadaeth a Chymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys aelodau’r rhwydwaith Ardal Arloesi, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, interniaid, cynhyrchwyr ifainc, pobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain a phrentisiaid.
    
   Hoffech chi roi pobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch?

   Bydd digwyddiadau Llais yr Ifanc yn arddangos y pethau rhagorol sy’n digwydd yn y sector sy’n rhoi llais pwerus go iawn i bobl ifanc. Byddwch yn clywed gan bobl ifanc sy’n tywys teithiau neu’n rhedeg gweithdai, sy’n gwneud penderfyniadau am y dyfodol neu sy’n dod â llais digidol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, drwy flogio neu drwy greu marchnata ar-lein.
    
   Bydd syniadau bach a mawr yn cael eu rhannu naill ai gyda neu gan y bobl ifanc perthnasol.
    
   Bydd y cynrychiolwyr yn

   • Ymuno â ni i fwynhau cinio rhwydweithio
   • Gwrando ar siaradwyr yn rhannu eu llwyddiannau a chynnig awgrymiadau defnyddiol am orchfygu heriau
   • Cymryd rhan mewn trafodaethau ar y thema pobl ifanc, ac yn
   • Dysgu rhagor am gydweithredu a chefnogaeth gan Kids in Museums

   Os hoffech gael esiamplau o ragoriaeth ac arferion gorau wrth weithio gyda phobl ifanc sy’n gallu eich helpu i fod yn effeithiol a thrawiadol, yna mae’r gweithgaredd yma’n berffaith i chi!

   Archebwch drwy Eventbrite 
    
   Digwyddiad Gogledd Cymru
   Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
   12.30 – 16.30
   Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT
    
   Mae Kids in Museums wedi derbyn cefnogaeth am y digwyddiadau hyn gan fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share