Gweithdy Symposiwm Celfyddyd ac Iechyd

  • Lleoliad: Adeilad Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno
   Dyddiad: 05/04/2017
   Amser: 9:30 AM
   Categoriau: Celf Mewn Iechyd a Lles
   Gweithdai

   Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Fforwm Celfyddyd Iechyd a Lles Gogledd Cymru

   Gweithdy Symposiwm Celfyddyd ac Iechyd
   5 Ebrill 9.30-12.30
   Adeilad Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

   Bydd y bore yn cynnig cyfle i weithwyr proffesiynol sector y celfyddydau ac iechyd i archwilio gyda’i gilydd datblygiad y maes yma o waith wrth edrych tua’r dyfodol, a'r Fforwm rhanbarthol newydd

   Mae 20 o leoedd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin caiff falu. Cysylltwch â Liz Aylett cyn y dyddiad cau, sef 10 Mawrth i sicrhau lle am ddim. Elizabeth.Aylett@'wales.nhs.uk
   01492 541398

   Y Celfyddydau mewn Iechyd a Lles http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/84956 


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share