GRŴP DYSGU GOGLEDD CYMRU

  • Lleoliad: Cwmni’r Frân Wen, Yr hen Ysgol Gynradd, Porthaethwy
   Dyddiad: 28/03/2017
   Amser: 1:00 PM
   Categoriau: Digwiddiad
   Pobl Ifanc

   GRŴP DYSGU GOGLEDD CYMRU

   Dydd Mawrth 28 Mawrth

   1pm - 5pm 

   Cwmni’r Frân Wen, Yr hen Ysgol Gynradd, Porthaethwy, Ynys môn, LL59 5HS

   AGENDA

   1pm - 3pm

   Cyfle i ddysgu mwy am Rwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru a sut i ymaelodi ynghyd â thrafodaeth a chynllunio ar gyfer Gŵyl Grai (Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid) sy’n dod i Venue Cymru, Llandudno fis Awst.

   3pm - 5pm

   Cyfle i wybod mwy am rôl pobl ifanc yn rhaglennu a threfnu gwyliau Contact Theatre, Manceinion. Sesiwn dan arweiniad Victoria Brown, Rheolwr Datblygu Arweiniad ac ymarferwr ifanc.

   Mae’r cyfarfod yn agored i artistiaid ac ymarferwyr celfyddydau ieuenctid,sefydliadau bach a mawr.

   I archebu eich lle (cyn 23 Mawrth 2017) neu am ragor o wybodaeth ebostiwch

   nia@franwen.com

   Email to register (by 23 Mawrth 2017) or for further information 


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share