Gweithio'n Effeithiol - Dulliau Cyd-weithio
Defnyddio Google Drive a Trello

  • Lleoliad: BBC Bangor
   Dyddiad: 23/03/2017
   Categoriau: Gweithdai

   Sgiliau Digidol i Bobl Greadigol - Gweithdai yn y Gymraeg
    

   AM DDIM - £20 blaendal ad-daladwy
   BBC Bangor 23.03.17 (Gweithdy yn y Gymraeg)

   Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau canolbwyntio ar orffen gwaith pwysig?

   Ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gweithio yn fwy effeithiol gyda dogfennau, tasgau a gwaith swyddfa - beth bynnag yw eich maes.

   Bydd y gweithdy yn cynnig dulliau amgen o weithio, arferion da a phrofiad ar blatfformau meddalwedd poblogaidd Google Drive a Trello.

   https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithion-effeithiol-dulliau-cyd-weithio-peilot-gweithdy-cymraeg-bbc-bangor-registration-31680193311

    


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share