Rory Bremner: Partly Political

  • Lleoliad: Pontio, Bangor
   Dyddiad: 24/03/2017
   Categoriau: Digwiddiad

   Lakin McCarthy yn cyflwyno

   Rory Bremner: Partly Political

   Theatr Bryn Terfel
   Nos Wener, 24 Mawrth 8pm
   £20

   Mae dynwaredwr dychanol mwyaf adnabyddus Prydain yn ei ôl! Tra bo Trump, Boris a Brexit yn ffres yn y cof, mae Rory ar berwyl i wneud synnwyr (a nonsens) o'r cwbl. (Pob hwyl ar wneud HYNNY!) Yn ymuno ag ef bydd gwesteion arbennig: rhai yn wleidyddion, rhai yn gomedïwyr. Dewch draw i weithio allan pwy yw pwy!

   Mae Rory'n fwyaf adnabyddus am y sioe ddychan wleidyddol Bremner, Bird and Fortune a fu'n gymaint rhan o gynnyrch comedi Channel 4 am ugain mlynedd. Mae Rory hefyd wedi ennill llu o wobrau BAFTA am rai o berfformiadau comedi gorau Prydain, tair gwobr gan y Royal Television Society a dwy wobr yn y British Comedy Awards. Mae wedi bod yn westai ar nifer o sioeau comedi gorau Prydain ar radio a theledu, gan gynnwys Spitting Image, Whose Line is it Anyway, Have I Got News for You, Mock the Week, The News Quiz, The Now Show, a QI.

   Canllaw oedran 16+

   https://www.pontio.co.uk/Online/default.asp


  • Bookmark and Share

Cymraeg - English

Mwy o wybodaeth

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share