Sklamberg and the Shepherds

  • Lleoliad: Pontio, Bangor
   Dyddiad: 31/03/2017
   Amser: 8:00 PM
   Categoriau: Cerddoriaeth

   Cabaret Pontio a Making Tracks yn cyflwyno

   Sklamberg and the Shepherds

   Theatr Bryn Terfel
   Nos Wener, 31 Mawrth 8pm
   £14/£13 gostyngiadau   pure soul music with a Jewish heartbeat
   The Essential Klezmer

   Daw tri o berfformwyr cerddoriaeth Iddewig o Ddwyrain Ewrop at ei gilydd yn y triawd newydd rhagorol hwn: Lorin Sklamberg, cyd-sylfaenydd y Klezmatics chwedlonol; Merlin Shepherd, sy'n chwarae'r clarinét mewn ffordd unigryw ac arloesol a Polina Shepherd, y gantores/pianydd anhygoel a ddaw yn wreiddiol o Siberia. Mae pob un o'r perfformwyr yn cynrychioli gwlad wahanol, ond mae cysylltiad agos rhwng eu cefndiroedd, gyda'u cyndadau wedi ymfudo o'r Wcráin i chwilio am fyd gwell yn rhywle arall.

   Mae'r cydweithio newydd hwn yn cyfuno caneuon Iddewig a Rwsieg traddodiadol a chyfoes gydag arddulliau klezmer a cherddoriaeth De Môr y Canoldir.


   Dylanwadwyd ar y triawd gan nifer o ddiwylliannau ac maent yn llwyddo i gadw eu harddulliau unigol yr un pryd. Maent yn chwarae deunydd gwreiddiol a thraddodiadol gyda rhyddid a naturioldeb. Gydag unawdau hiraethus ar y clarinét, caneuon pentref bywiog, a lleisiau tanllyd, mae eu perfformiad yn mynd â ni ar daith gerddorol syfrdanol sy'n llawn o lawenydd afieithus ac emosiwn dwfn.

   Caniateir diodydd yn y theatr yn ystod y digwyddiadau cabaret anffurfiol hyn

   https://www.pontio.co.uk


  • Bookmark and Share

Cymraeg - English

Mwy o wybodaeth

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share