Celfyddydau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  • Lleoliad: Canolfan Scouts, Porthaethwy
   Dyddiad: 20/04/2017
   Dyddiad Cau: 30/06/2017
   Amser: 9:30 AM
   Categoriau: Gweithdai
   Celf Mewn Iechyd a Lles

   Celfyddydau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

   Dydd Iau 20 Ebrill

   13 wythnos

   9:30 - 15:30

   @ Canolfan Scouts, Porthaethwy

    

   Ar gyfer artistiaid neu ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y gymuned. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau creadigol i weithio gyda gwahanol grwpiau o gleientiaid. Archwilio sut gall y celfyddydau a therapïau celf yn cael ei ddefnyddio tuag at iechyd, lles a chynhwysiant cymdeithasol. 

    

   Bydd Cyfweliad anffurfiol ar gyfer y cwrs yn cael ei gynnal 6/4/17

    

   Tystysgrif Lefel 3 Agored Cymru - 12 credyd

    

   Cyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol:

   Hyrwyddo lles drwy'r celfyddydau a chreadigwrwydd

   Am ragor o wybodaeth: 01249 536 693

   info@addysgoedolion.cymru

    


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share