Gair o Gariad – Theatr Bara Caws

  • Lleoliad: Pontio, Bangor
   Dyddiad: 31/05/2017
   Dyddiad Cau: 01/06/2017
   Amser: 7:30 PM
   Categoriau: Drama
   Drama

   Pontio: Gair o Gariad – Theatr Bara Caws

   Stiwdio
   Nos Fercher 31 Mai a Nos Iau 1 Mehefin, 7.30pm
   £12.50

   Dewch i gynnig llwnc destun i gariadon o bob math... cariadon hen a newydd. Cariad rhwng dau, rhwng dwy, rhwng plant a’u rhieni, rhwng ffrindiau, rhwng perchnogion a’u hanifeiliaid…

   Dymuna Theatr Bara Caws, mewn cydweithrediad â chwmni Uninvited Guests, a gyda chefnogaeth Pontio, eich gwahodd i rannu atgofion melys, dwys, doniol neu amwys mewn digwyddiad unigryw. Gyrrwch gais am gân i’r cwmni o flaen llaw gan nodi pam fod y darn hwn o gerddoriaeth mor bersonol i chi. Efallai bydd eich ‘Gair o Gariad’ yn cael ei blethu i gorff y sioe, a rhoi cyfle i bawb rannu profiadau hiraethus, hapus, trist, digrif...

   Wrth archebu’ch tocyn dros y ffôn, bydd y swyddfa docynnau’n gofyn am eich cyfeiriad e-bost neu’ch rhif ffôn er mwyn i Theatr Bara Caws gysylltu â chi i ofyn am eich cais am gân. Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu ymhellach, ac mae modd i chi aros yn ddienw os dymunwch.

   Os yn prynu dros y we gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen cais am gân yma a'i hanfon at y cyfeiriad ebost/post sydd wedi ei nodi ar y ffurflen.
    

   Cynhyrchiad gwreiddiol: Love Letters Straight from your Heart, gan gwmni Uninvited Guests a Fuel 


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share