Portffolio

  • Lleoliad: Galeri, Caernarfon
   Dyddiad: 31/05/2017
   Dyddiad Cau: 24/07/2017
   Amser: 10:30 AM
   Categoriau: Gweithdai Celf
   Pobl Ifanc

   Portffolio

   Galeri, Caernarfon

   Dewch i ryddhau eich creadigrwydd ac arbrofi gyda deunyddiau mewn ffyrdd newydd a chyffrous yn ystod sesiwn blasu arbennig sydd yn addas i unrhyw un dros 14 oed.

   Pwrpas y sesiwn yw archwilio gwahanol fathau a thechnegau o gelf gweledol er mwyn cryfhau eich portffolio/gwaith cwrs celf.

   31.05.17 – gweithdy gyda Luned Rhys Parri yn Galeri Caernarfon

   24.07.17 – gweithdy gyda Llyr Erddyn a Dylan Cadwaladr yn Gefail yr Ynys, Caernarfon

   I archebu lle, ffoniwch - 01286 685222

   Neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â lisa.taylor@galericaernarfon.com

   Archebwch eich lle ar wefan Galeri

   http://www.galericaernarfon.com/


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share