Arddangosfa Criw Celf Gwynedd

  • Lleoliad: Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor
   Dyddiad: 10/06/2017
   Dyddiad Cau: 22/07/2017
   Categoriau: Amgueddfa

   CRIW CELF GWYNEDD - EHANGU SGILIAU CREADIGOL

   Arddangosfa

   10 Mehefin – 22 Gorffennaf

   Detholiad o waith celf aml gyfrwng a wnaed mewn dosbarthiadau meistri yn ystod 2016/2017

   Ar Agor Mawrth - Sadwrn 11.00 - 5.00 01248 353 368

   Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd LL57 1D

   Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno gwaith celf wedi ei wneud gan bobl ifanc sydd yn aelodau o Griw Celf Gwynedd. Bu’r aelodau yn mynychu dosbarthiadau meistr gydag artistiaid proffesiynol i ddysgu sut i ddefnyddio cyfryngau amrywiol, er enghraifft paentio, cerameg, gwaith gwydr, gwaith tri dimensiwn, dylunio ffasiwn a gemwaith. Yn ogystal fe gafodd y bobl ifanc gyflwyniadau ar sut mae’r cyfryngau yma’n berthnasol i’r diwydiant celf a syniadau ynglŷn â pha fathau o yrfaoedd y gellid eu dilyn yn y maes. Detholiad cyfyngedig o waith y bobl ifanc a geir yma sy’n cyflwyno rhai esiamplau a waned yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

   Nod Criw Celf yw datblygu a meithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol trwy ddarparu gweithdai a dosbarthiadau meistr i blant a phobl ifanc mwy abl a thalentog. Mae’n rhoi cyfle i artistiaid gweledol y dyfodol weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol orielau a lleoliadau ysbrydoledig. Eleni bu’r aelodau yn gweithio mewn canolfannau megis Oriel Plas Glyn y Weddw, Storiel, Plas Tan y Bwlch a Chastell Penrhyn ymhlith eraill.

   Dyfeisiwyd rhaglen Criw Celf gan Gyngor Gwynedd yn 2008. Mae wedi tyfu'n sylweddol ers hynny ac erbyn hyn mae'r rhaglen yn cael ei ddarparu ar draws pob awdurdod lleol yng ngogledd Cymru yn ogystal â rhai siroedd yn y de a’r canolbarth.

   I gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael gyda Chriw Celf Gwynedd cysylltwch â Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd drwy anfon e-bost at gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru neu galwch 01286 679721.

   I gael gwybodaeth am y cyfleoedd gyda Chriw Celf yng ngweddill siroedd y gogledd ewch i safle we Criw Celf: www.criwcelf.co.uk.

   Cyllidir Criw Celf Gogledd Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac awdurdodau lleol gogledd Cymru.


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share