Seminar: celf fel ymchwil

  • Lleoliad: Oriel Davies Gallery Y Parc, Y Drenewydd Powys SY16 2NZ
   Dyddiad: 29/06/2017
   Amser: 12:00 AM
   Categoriau: Gweithdai
   Gweithdai Celf

    

   Seminar: celf fel ymchwil

   Dydd Iau 29 Mehefin

   Oriel Davies Gallery
   Y Parc, Y Drenewydd
   Powys SY16 2NZ

   Bydd artistiaid yn trafod yr her o gyfathrebu gwaith ymchwil ym maes y celfyddydau gweledol i gynulleidfa ehangach, ac yn edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng canlyniadau a disgwyliadau, a sut mae hyn effeithio ar arfer artistig.

   Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan Alec Shepley a gan artistiaid sy'n arddangos – sef  Mo Abd-Ulla, Nicky Coutts, Andrew Dodds, Mair Hughes, Alan Goulbourne a Dan Rees.

   10:30-10.45 Coffi a Chyfarwyddiadau

   10:45-11:15 Artist Research - Addo

   11:15 -12:45 Cyflwyniadau gan Artistiaid Navigations

   12:45 – 13:15 Cinio

   13:15 – 14:00 Alec Shepley – Ymchwil fel Ymarfer

   14:00-14:30 Trafodaeth Grŵp

   14:30 – 15:00 Cwestiynau a Chasgliadau gan y Panel

   15:00 to 16:00 Lansio’r Llyfr

   Mae’r seminar yn cael ei guradu gan Addo ac Oriel Davies. Mae’r arddangosfa Navigations - Art as Research yn cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

   Tocynnau a Bwcio

   Dydd Iau 29 Mehefin | 10.30am - 4pm | £20, yn cynnwys cinio bwffe
   01686 625041 | desk@orieldavies.org


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share