Diwrnod agored i fusnesau twristiaeth i Yr Ysgwrn

  • Lleoliad: Yr Ysgwrn
   Dyddiad: 18/07/2017
   Amser: 2:00 PM
   Categoriau: Amgueddfa
   Digwiddiad
   Arddangosfeydd

   Diwrnod agored i fusnesau twristiaeth i Yr Ysgwrn

   Ar ôl deunaw mis o waith manwl i’w gadw a’i adfer, ailagorwyd Yr Ysgwrn - cartref Hedd Wyn, bardd y Rhyfel Byd Cyntaf - i’r cyhoedd ddydd Mawrth, 6 Mehefin.

   Mae’r ffermdy, yn ogystal â’r Gadair Ddu a ddyfarnwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ychydig o wythnosau cyn marwolaeth y bardd ym mis Gorffennaf 1917, wedi’u hadfer. Mae’r gwaith adfer gwerth £3 miliwn yn cynnwys arddangosfa a chanolfan ymwelwyr i nodi effaith y rhyfel ar y gymuned.

   Cynhelir diwrnod agored 18 Gorffennaf 2pm a 5pm - cyfle i fusnesau twristiaeth yr ardal ymweld a'r Ysgwrn a chael blas ar y hyn sydd ar gael ar y safle.  

   Os hoffech fynychu bydd angen cofrestru drwy ffonio Yr Ysgwrn - 01766 772508


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share