Disgo Distaw Owain Glyndwr Silent Disco

  • Lleoliad: Biwmares, Harlech, Caernarfon a Harlech
   Dyddiad: 27/07/2017
   Dyddiad Cau: 03/08/2017
   Categoriau: Cerddoriaeth

   Disgo Distaw Owain Glyndwr Silent Disco

   Castell Biwmares
   27 a 28 Gorffennaf

   Castell Conwy
   30 Gorffennaf

   Castell Caernarfon
   3 Awst 

   Castell Harlech
   1 Awst

   Perfformiadau am 6.00yh a 8.00 yh

   Un chwedl.

   Dau dîm.

   Clustffonau.

   Nawr dawnsiwch.

   Mae Owain Glyndŵr, Tywysog a rebel chwedlonol Cymru, wedi diflannu! Dewch i ddarganfod ei dynged ar y llawr dawnsio.

   Dawnsiwch eich ffordd drwy wrthryfel Owain i gymysgedd o gerddoriaeth clwb clasurol ac alawon gwreiddiol, yng nghestyll ei wrthwynebwyr!

   Profiad unigryw Cymreig, gyda thwmpath ffyrnig, gemau strategol, cystadleuaeth dawns, gwarchaeau a brad. Addas ar gyfer pob oedran.

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   A fyddech mor garedig a chyrraedd mynediad i'r castell 15 munud cyn cychwyn y perfformiad - bydd y perfformiad yn cychwyn yn brydlon.

   Telerau ac Amdau

   • Nodwch fod pob perfformiad yn yr awyr agored ac y gall y digwyddiadau eu canslo neu ddod i ben yn gynt oherwydd y tywydd a ffactorau eraill.

   • Nid oes modd cael ad-daliad ar y ticedi os caiff y digwyddiadau eu canslo.

   • Os oes rhaid cysylltu gyda chi, fe wnawn hynny yn ysgrifenedig drwy'r cyfeiriad e-bost y byddwch yn darparu wrth archebu.

   • Gwiriwch y ticedi'n ofalus wrth eu derbyn a chysylltwch gyda ni'n syth os oes gwall.

   • Ticedi digidol fydd y ticedi a chaiff eu hanfon i'r cyfeiriad e-bost.

   • Ni chaniateir bwyd, diod na ysmygu ar dir y Castell.

   • Rhaid i bob plentyn / person ifanc o dan 16 mlwydd oed fod gydag oedolyn dros 18 mlwydd oed, a rhaid cael o leiaf un oedolyn i bob dau blentyn / person ifanc o dan 16 mlwydd oed.

   • Gan fod y perfformiadau yn yr awyr agored, a wnewch chi sicrhau eich bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd a'r lleoliad, sydd yn cynnwys symud yn y castell. Os na fydd dillad addas yn cael eu gwisgo gall eich mynediad ei rhwystro.

   • Hyd y perfformiad yw 45 munud.

   • Ni chaniateir mynediad hwyr.

   • Mae modd prynu ticedi ar y noson.


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share