Gŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle

  • Lleoliad: Ysgol Dyffryn Nantlle
   Dyddiad: 20/07/2017
   Amser: 12:00 AM
   Categoriau: Pobl Ifanc
   Community Arts

   Gŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle

   Neuadd yr Ysgol,

   3:30 - 7:30, Iau, 20 Gorffennaf 2017

   Gwahoddir chi yn gynnes i ddod i Ŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle i fwynhau dathliad y disgyblion o dreftadaeth ddiwydiannol y dyffryn.Bydd arddangosfeydd, perfformiadau, paned a mwy ar gael trwy'r prynhawn a'r gyda'r nos, a'r cyfan yn dystiolaeth o waith disgyblion ieuengaf yr ysgol ar draws ystod o bynciau wrth iddyn nhw astudio effaith y diwydiant llechi ar y dyffryn a'r cymunedau. Caiff yr ŵyl ei hagor gan y Cynghorydd Craig ab Iago am 3:30yp, a bydd llechen ac arni englynion o waith rhai o'r disgyblion yn cael ei dadorchuddio tua 5:00yp trwy nawdd cwmni Inigo Jones yn y Groeslon.

   Rhan o Enwebiad Safle Treftadaeth Byd Diwydiant Llechi Cymru


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share