Cwrs: Celf Mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  • Lleoliad: Canolfan Scouts and Guides, Porthaethwy
   Dyddiad: 07/09/2017
   Dyddiad Cau: 30/11/2017
   Amser: 9:30 AM
   Categoriau: Celf Mewn Iechyd a Lles
   Gweithdai

   Cwrs: Celf Mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

   Dydd Iau 7/9/2017
   13 wythnos
   9:30 - 15:30

   Canolfan Scouts and Guides, Porthaethwy

   Ar gyfer artistiaid neu ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y gymuned. mae’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau creadigol i weithio gyda gwahanol grwpiau o gleieintiaid. Archwilio sut gall y celfyddydau a therapïau celf gael eu defnyddio tuag at iechyd, lles a chynhwysiant cymdeithasol.

   Cyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol

   Tystysgrif Level 3 Agored Cymru

   Hyrwyddo lles drwy’r celfyddydau a chreadigrwydd

   Am ragor o wybodaeth

   Addysg Oedolion Cymru

   01492 536 693

   info@addysgoedolion.cymru


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share