SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL
Blasu Sgiliau Digidol Newydd

  • Lleoliad: Bangor neu Caernarfon (lleoliad i'w gadarnhau)
   Dyddiad: 06/11/2017
   Categoriau: Gweithdai

   Blasu Sgiliau Digidol Newydd

   6 Tachwedd 2017

   14:00 - 17:00 (sesiwn yng Nghymraeg)

   18:00 - 21:00 (sesiwn yn Saesneg)

   Bangor neu Caernarfon (lleoliad i'w gadarnhau)

   Cyfle i drafod eich anghenion digidol gydag eraill yn y diwydiannau creadigol.

   Hoffech chi gael gwefan sy'n hawdd diweddaru?

   Ydych chi'n gwybod sut i hyrwyddo eich hun yn effeithiol ar gyfryngau cymdeithasol?

   Hoffech chi wybod sut i gyd-weithio yn y byd digidol?

   Ydy eich mewnflwch e-bost yn gorlifo ac yn hala chi'n wallgof?

   Dewch i ddarganfod mwy am Weithdai Sgiliau Digidol newydd CULT Cymru, a'r tueddiadau diweddaraf i weithio'n effeithiol.

   Bydd Carl Morris "arloeswr sgiliau digidol" yn cynnig blas o'n gweithdai diweddaraf ar Wordpress, Cyfryngau Cymdeithasol, Google Drive, Trello a dulliau amgen o weithio yn ddigidol ac am glywed am eich angehenion chi.

   Gofynnwch i'r arbenigwr am ychydig o awgrymiadau blasus!

    

   Sesiwn Cymraeg yn y Prynhawn

   Amseroedd:

   14:00 - 14:30 - Cofrestru gyda te a choffi

   14:30 - 16:30 - Sesiwn: Blasu Sgiliau Digidol

   16:30 - 17:00 - Rhwydweithio

   Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk

    

   Hyfforddwr: Carl Morris

   Mae Carl yn gweithio fel hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Prifysgol Aberystwyth a CULT Cymru. Mae e hefyd yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymru

   Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd.


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share