SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL
Cyfryngau Cymdeithasol

  • Lleoliad: BBC Bangor
   Dyddiad: 07/11/2017
   Amser: 9:30 AM
   Categoriau: Gweithdai

   SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

   Cyfryngau Cymdeithasol

   7 Tachwedd 2017 (iaith y cwrs = Cymraeg)

   9.30 - 17.00

   BBC Bangor

   Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau datblygu presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol?

   Nod y gweithdy hwn yw edrych ar y wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol ac i wella eich sgiliau yn y maes. Fel cyfranogwr byddech chi'n fwy ymwybodol er mwyn dewis y platfformau mwyaf addas i'ch gwaith.

   Byddan ni'n ystyried Facebook, Twitter, LinkedIn, a YouTube ymhlith eraill.

   Erbyn diwedd y gweithdy, dylech gallu:

   • Adnabod a dethol y gwasnaethau cyfryngau cymdeithasol perthnasol i chi, ym mhersonol ac yn broffesiynol.
   • Rhestru'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynnwys diddorol a llwyddiannus.
   • Cael profiad o gynhyrchu cynnwys ar draws ffurfiau a fformatiau cyfryngol.
   • Mabwysiadu arferion da er mwyn optimeiddio estyniad eich negeseuon, trwy wybodaeth sylfaenol o sut mae gwasnaethau yn dosbarthu cynnwys i ddefnyddwyr.
   • Trafod arferion da mewn gwarchod data, preifatrwydd, rheoli risg enllib, hawlfraint a thrwyddedu, a defnydd amlieithog o'r cyfryngau cymdeithasol.
   • Adnabod y platfformau sydd mwyaf perthnasol i'ch amcanion proffesiynol.

   Dylai cyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur.

   "Carl yn amlwg yn wybodus iawn yn y pwnc ac yn hawdd gwrando arno."

   "Wnes i ddysgu llawer mewn awyrgylch wych. Diolch."

   Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

   Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud amdanoch chi a'ch busnes neu gwaith? Ysgrifennwch eich proffil a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio (llun wyneb a llun gweithredol yn ddelfrydol).

   Bydd angen i chi wirio'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost y gallwch gael mynediad iddo yn ystod y gweithdy. Os oes cyfrifon gennych eisoes, cofiwch ddod a'ch manylion mewngofnodi i'r gweithdy.

   Cofiwch i ddod â'ch gliniadur a gwefrydd eich hunan i'r gweithdy.

   Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk

   Hyfforddwr: Carl Morris

   Mae Carl Morris yn gweithio fel hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrdydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recording a Phrifysgol Aberystwyth. Mae e hefyd yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymru

   Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd.


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share