Articulture
Ymgynulliad Celfyddydau Awyr Agored Genedlaethol i Gymru

  • Lleoliad: Aberystwyth
   Dyddiad: 09/03/2018
   Dyddiad Cau: 10/03/2018
   Categoriau: Gwyl
   Celf Mewn Iechyd a Lles
   Gweithdai

   Articulture

   Ymgynulliad Celfyddydau Awyr Agored Genedlaethol i Gymru

   Dydd Gwener a dydd Sadwrn 9 a 10 Mawrth 2018, Aberystwyth

   Diddordeb mewn creu celfyddyd fyw yn yr awyr agored yng Nghymru a thu hwnt?

   Ymunwch ag ymarferwyr celf awyr agored eraill, arianwyr, gwyliau, rheolwyr tir a lleoliadau er mwyn rhwydweithio, rhannu syniadau a chreu prosiectau a phartneriaethau newydd.

   Pum mlynedd ers y gynhadledd gyntaf yng Nghymru, dewch i ddathlu mudiad sy’n llawn bywyd ac yn tyfu.

   Gyda’n gilydd gallwn …

   – Gael ein hysbrydoli gan waith anhygoel, sgyrsiau a gweithdai

   – Wledda yn hen Theatr y Colisseum

   – Cyfrannu at gynllunio’r dyfodol gyda’n gilydd

   – Fwynhau awyr agored Cymru, gyda’i gestyll, mynyddoedd a thraethau!

   Mae croeso i ymarferwyr o bob celfyddyd, yn cynnwys theatr stryd, carnifal, ymdeithio, pypedwaith, syrcas a gosodiadau celf.

   Gwybodaeth lawn/ Prynu eich tocynnau 

   https://national-outdoor-arts-gathering-wales.eventbrite.com


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share