Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru IV - newyddion Ionawr

  • Lleoliad: Galeri, Caernarfon
   Dyddiad: 01/04/2018
   Dyddiad Cau: 20/04/2018
   Categoriau: Cerddoriaeth

   Rhaglen yr Ŵyl wedi’i chyhoeddi a thocynnau ar werth
    

   Mae’n bleser cyhoeddi fod rhaglen lawn yr Ŵyl bellach ar gael ar ein gwefan. Yn ystod yr Ŵyl bydd cyngherddau, dosbarthiadau meistr, cystadleuthau i delynorion o bob oed a safon, a chyfle i bawb roi eu dwylo ar y tannau. Yn ogystal â thocynnau ar gyfer cyngherddau gyda'r nos, mae tocynnau Dydd / Wythnos ar gael hefyd.

   • 1 Ebrill, Galeri, Caernarfon: "Osian" Gwaith newydd cydweithredol gan y bardd Mererid Hopwood, a osodwyd i gerddoriaeth gan Mared Emlyn a Gwenan Gibbard, yn cael ei berfformio gan Sioned Gwen Davies, Rhys Meirion, Ensemble Telyn, llinynnau ac offerynnau tarro.
   • 2 Ebrill, Eglwys y Santes Fair Caernarfon: Michael Stimpson "Boddi Capel Celyn" Sioned Williams, Anne Denholm, Cor Palestrina Choir, dan arweiniad Blanaid Murphy.
   • 3 Ebrill, Galeri, Caernarfon: Cyngerdd o Ganeuon Huw Llywelyn (tenor), Sian Wyn Gibson (Soprano), Elinor Bennett ac Anne Denholm (telynau)
   • 4 Ebrill, Galeri Caernarfon: Noson Lawen Sian James, Sioned Webb, Arfon Gwilym a ffrindiau.
   • 5 Ebrill Cyngerdd Cerddoriaeth Siambr Catrin Finch (telyn) ac Ensemble Cymru
   • 6 Ebrill Cyngerdd Cerddoriaeth Byd Calan, Ben Creighton Griffiths, Paul Dooley, Maeve Gilchrist, Nic Gareiss.
   • 7 Ebrill Cyngerdd y Pencerdd - Dewch i gefnogi'r telynorion ifanc wrth iddynt gystadlu am wobr o £5000 yng nghylch olaf prif gystadleuaeth yr Ŵyl.
   • 20 Ebrill Cyngerdd Cau yn Pontio, Bangor: Osian Ellis "Cylch o Ganeuon Gwerin Cymru" yn cael ei berfformio gan Syr Bryn Terfel (Bas-Baritôn) a Hannah Stone (Telyn). SYLWCH FOD Y DIGWYDDIAD YMA WEDI GWERTHU ALLAN A'I FOD YM MIS CHWEFROR YN WREIDDIOL.

    Mae’r tocynnau  ar gael o Galeri 

   http://galericaernarfon.com/beth-sydd-mlaen.php

    


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share