Morgana Warren-Jones

  • Lleoliad: Neuadd Powis, Prifysol Bangor.
   Dyddiad: 16/02/2018
   Amser: 7:30 PM
   Categoriau: Cerddoriaeth

    

   Canolfan Gerdd William Mathias

   16 Chwefror, 2018

   Morgana Warren-Jones (llais) Cyngerdd Alumni CGWM yn Neuadd Powis, Prifysol Bangor. £8 oedolion £5 plant.

   7:30pm

   Wedi graddio o Brifysgol Leeds gyda gradd Perfformiad BMus dosbarth cyntaf, treuliodd Morgana ei thrydedd flwyddyn yn Académie Supérieure de Musique de Strasbourg, lle yr oedd yn derbyn hofforddiant lleisiol gan Marie Kobayashi, yn dilyn hyfforddiant gan Sarah Estill, Hilary Thomas, Jane Anthony a Martin Pickard. Yn ystod ei hamser yn y brifysgol, roedd yn aelod gweithgar o Gôr Siambr Prifysgol Leeds, Consort Clothworkers of Leeds, Côr Ieuenctid Cenedlaethol Prydain, a perfformiodd yn rheolaidd fel unawdydd gyda Chôr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias ac ensemble Baróc Leeds. Yn ystod ei blynyddoedd fel disgybl yn y Ganolfan derbyniodd wersi llais gan Jenny Pearson, gwersi cello gan Nicki Pearce yn ogystal a bod yn aelod brwd o'r Côr ac Ensemblau Siambr.


   Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei pherfformiad ym Mangor.  Croeso i bawb.


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share