Fi, a Mr Huws

  • Lleoliad: Archifau Ynys Môn
   Dyddiad: 12/02/2018
   Amser: 1:00 PM
   Categoriau: Llenyddiaeth
   Gweithdai Celf

   Fi, a Mr Huws

   Archifau Ynys Môn
   Llangefni
   LL27 7JA

   Llu 12 Chw 1:00 pm

   Cyfle arbennig i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog ac hamddenol yng nghwmni awdur y nofel i ddysgwyr, Fi a Mr Huws, Mared Lewis. Bydd yr actores Morfudd Huws yn darllen o’r nofel. Bydd paned ar gael am bris rhesymol.

   Am ragor o wybodaeth neu i archebu tocyn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 01766 522 811 / tynewydd@llenyddiaethcymru.org


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share