Taith Nanmor i Feddgelert

  • Lleoliad: Nanmor i Feddgelert
   Dyddiad: 17/02/2018
   Amser: 1:00 PM
   Categoriau: Llenyddiaeth

   Taith lenyddol i Feddgelert

   Pris tocyn: £6 (£5 i’r henoed a’r di-waith)

   Ymunwch â ni ar daith lenyddol o amgylch Nanmor, gan fentro drwy Hafod Garregog, Y Carneddi, Pen y Groes, Oerddwr, Beddgelert a Nant Gwynant, cyn dychwelyd yn ôl i Nanmor. Bydd Cynan yn sgwrsio am feirdd a llenorion yr ardal ac yn dwyn i gof straeon difyr ar hyd y daith. Bydd y daith oddeutu dwy awr o hyd. Byddwn yn teithio o un lle i’r llall mewn ceir, a bydd cyfle am baned yng Nghanolfan Hebog, Beddgelert ar ddiwedd y daith, a hynny am £1 ychwanegol.

   Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd.

   Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 01766 522811 / tynewydd@llenyddiaethcymru.org


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share