Taith lenyddol Cwmorthin a Rhosydd
yng nghwmni Dewi Prysor

  • Lleoliad: Tanygrisiau
   Dyddiad: 19/02/2018
   Dyddiad Cau: 18/02/2018
   Amser: 1:00 PM
   Categoriau: Llenyddiaeth

   Taith Cwmorthin a Rhosydd

   Cwrdd ym maes parcio Dam Dolrhedyn, Tanygrisiau sydd uwchben Caffi Lakeside, LL41 3TP

   Pris tocyn: £6 (£5 i’r henoed a’r di-waith)

   Ymunwch â’r awdur Dewi Prysor ar daith gerdded lenyddol llawn sgyrsiau a hanesion difyr am gerddi a chaneuon yr ardal. Bydd y daith oddeutu dwy awr a hanner a chawn fynd ar grwydr o Gwmorthin draw at Rhosydd a Moel yr Hydd. Yn dilyn y daith, bydd lobsgows ar gael yn Y Tap, a hynny am bris rhesymol.

   Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd.

   Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 01766 522811 / tynewydd@llenyddiaethcymru.org


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share