BRȆCSHIT - Theatr Bara Caws

  • Lleoliad: Ar daith - nifer o deithiau
   Dyddiad: 30/04/2018
   Dyddiad Cau: 08/08/2018
   Categoriau: Drama
   Digwiddiad

   THEATR BARA CAWS yn cyflwyno

   ‘BRECSHIT’  - sioe glybiau newydd sbon

   Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi'n rhedeg clinig therapiwtig a hafan I bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o'r fath yn cadw'r blaidd o'r drws? A fydd Doris yn llwyddo I gadw ei hetifeddiaeth? A pa mor iachus ydy 'colonic irrigation' I rywun mewn gwirionedd? - Cawn weld!

   Actorion:  Iwan Charles, Manon Elis, Llyr Evans, Gwenno Elis Hodgkins

   Cyfarwyddwr:  John Glyn Owen

   Ar daith Mai laf – Mehefin 2, 2018


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share