Sgriblo a Sgetsio

  • Lleoliad:
   Dyddiad: 15/09/2018
   Dyddiad Cau: 08/12/2018
   Categoriau: Llenyddiaeth
   Pobl Ifanc
   Gweithdai Celf

   Sgriblo a Sgetsio

   Gweithdy sgriblo syniadau drwy farddoniaeth a chelf efo Manon Awst.

   Dyma gyfle gwych i griw ifanc (oed 7 – 11) gael arbrofi a chwarae hefo geiriau a darluniau, wrth iddynt greu gwaith cyffrous newydd heb bwysau cwricwlwm nag athro.

   Mi fydd cyfle ar ôl sesiwn yr 8 Rhagfyr i rieni/ffrindiau cael gweld a chlywed y gwaith sydd wedi cael ei greu yn ystod y tymor

   Dyddiadau’r tymor:    15.09.18     13.10.18    10.11.18      08.12.18                              

   Cost:                         £28 am y tymor neu £7.50 y sesiwn

   Cynhelir y gweithdai drwy gyfwng y Gymraeg.

    

    


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share